PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE Nr.7496/14.05. 2019 SC VIMETCO EXTRUSION SRL cu sediul în Slatina, JUD.Olt - proiectul: „CUPTOR NITRURARE”

Anunţ public APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului...

Decizia etapei de încadrare (proiect) Nr...../14.03.2019 SC INSTIRIG SA, Bals, jud.Olt proiectul „DESFIINŢARE IMOBILE”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare     Agenția pentru Protecția Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune...

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect) Nr.7791/07.11.2018 Titular: S.C. MA 3R COLECT SRL cu sediul în Slatina, jud.Olt - proiectul ²HALA TRATARE EMULSII²

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării...

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect) Nr.8052/31.10.2018 DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU, Slatina, jud.Olt - proiectul ” AMENAJARE PARC DE AGREMENT”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării...

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect) Nr.7101/18.10.2018 COMUNA STOENESTI – proiectul „RETEA CANALIZARE IN COMUNA STOENESTI, JUDETUL OLT”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării...

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect) Nr.3933/11.10.2018 COMUNA VALEA MARE, judeţul Olt, planul "PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI VALEA MARE", judeţul Olt

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - SEA Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii...

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect) Nr.7008/02.10.2018 SC OMV PETROM SA - proiectul: ,,LUCRĂRI DE DESFIINŢARE AFERENTE SONDEI 2 IANCU JIANU"

APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra...

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect) Nr.7007/02.10.2018 SC OMV PETROM SA - proiectul: ,, LUCRĂRI DE DESFIINŢARE AFERENTE SONDEI 256 IANCU JIANU"

APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, ...

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect) Nr.7005/02.10.2018 S.C. OMV PETROM S.A. - proiectul ″LUCRARI DE DESFIINTARE AFERENTE SONDEI 38 IANCU JIANU″

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării...

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT) Nr.4385/30.08.2018 COMUNA DOBRUN proiectul:” CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL PROIECT TIP"

APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,...

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect) Nr.4672/23.08.2018 S.C. EURODIVAL S.R.L., proiectul ”IAZ PISCICOL”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra proiectului deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării...