Draft: AVIZ DE MEDIU pentru: PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI VULTURESTI, JUDETUL OLT

AVIZ  DE  MEDIU  pentru:  PLANUL  URBANISTIC GENERAL  AL COMUNEI VULTURESTI, JUDETUL  OLT - DRAFT