Back

Regulament concurs on-line de desene și picturi cu tema "Iubim și prețuim natura" Ziua Mondială a Mediului - 5 iunie 2020

Regulament concurs on-line de desene și picturi

cu tema ”Iubim și prețuim natura

Ziua Mondială a Mediului – 5 iunie 2020

Concursul on-line de desene și picturi cu tema “Iubim și prețuim natura, se va desfășura cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Mediului – 5 iunie 2020 având ca temă Biodiversitatea, cu respectarea următorilor termeni și condiții:

Art. 1 - Organizatorul

Organizatorul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, cu sediul în Strada Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt, pagina de Facebook – Agenția pentru Protecția Mediului Olt

1.1  Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este
obligatoriu pentru toți participanții.

1.2    Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul
Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și
prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata și locul de desfășurare a Concursului

  1. Concursul este organizat on-line, pe pagina de Facebook a instituţiei (Agenția pentru Protecția Mediului Olt)
  2. Concursul începe pe data de 25.05.2020 și se va încheia pe data de 03.06.2020.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Concursului

  1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Concursului, pe site-ul APM Olt (http://apmot.anpm.ro), în secţiunea „Evenimente”.
  2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3   Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția
înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.
Ȋnștiinţarea va fi publicată pe pagina de Facebook a insţituţiei (Agenția pentru Protecția Mediului Olt) și pe site http://apmot.anpm.ro, în secţiunea „Evenimente”.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1 La Concurs pot participa elevii claselor I-IV din cadrul școlilor din județul Olt (“Participant”).

4.2 Persoanele care participa la Concurs cunosc pe deplin regulile Concursului și acceptă necondiționat termenii și condițiile.

Art. 5 - Mecanismul desfășurării Concursului

5.1  Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs

5.1.1 Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)  Participanţii trebuie să adauge un mesaj la desenul sau pictura transmise cu ocazia evenimentului ecologic Ziua Mondială a Mediului, care anul acesta are ca temă Biodiversitatea.

5.2  Condiții de participare:

(1) Ce trebuie să facă Participantul: să respecte condițiile de la aliniatul 5.1.

Respectând pașii de mai sus, Participanții vor intra automat în Concurs.

Participanții la Concurs își asumă deplin răspunderea pentru desenele / picturile publicate, în cazul încălcării dreptului de copyright al unei alte persoane.

  1. Participanţii vor menţiona alături de desen sau pictură: numele și prenumele participantului, clasa, școala, localitatea.
  2. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula dreptul la Concurs Participanților care:

(3.1)   Nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase,
malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, ce
constituie o încălcare a dreptului de autor și care ar putea fi considerate ca instigând la fapte penale,
sau ilegale;

(3.2) Instigă la discriminare pe bază de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare
sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

Art. 6 - Premiile Concursului

6.2. Ȋn funcţie de numărul de aprecieri primite la desenul sau pictura postate, vor fi aleși câștigătorii pentru locurile 1, 2 și 3.

  1. Premiile pentru locurile 1, 2 și 3 constau în Atlasuri cu speciile de păsări de interes comunitar din România și diplome.
  2. Se vor acorda diplome de participare și următorilor 30 de participanți în funcţie de numărul de aprecieri primite la desenul sau pictura postate.

Art 7. - Modalitatea de selecție a câștigătorului

7.1 Câștigătorii vor fi selectați în funcție de numărul de aprecieri la desenele sau picturile transmise.

Art 8. - Notificarea câștigătorului

8.1 Câștigătorii premiilor 1, 2 și 3 vor fi anunţaţi prin postarea unei liste cu persoanele nominalizate atât pe pagina de facebook (Agenția pentru Protecția Mediului Olt) cât și pe site-ul instituţiei (http://apmtr.anpm.ro, secţiunea Evenimente), în data de 05.06.2020.

Art 9. - Preluarea premiilor

9.1 Diplomele și premiile vor fi depuse la Inspectoratul Şcolar Județean Olt, începând cu data de 09.06.2020, de unde ulterior vor putea fi ridicate de către Participanţi.

 

Director Executiv

Dorel ȘTEOMLEGA