Lista informaţiilor de interes public la nivelul APM Olt

Lista informaţiilor de interes public la nivelul APM Olt  

Lista informaţiilor de interes public la nivelul APM Olt

Lista   informaţiilor de interes public la nivelul APM Olt :

Raport de evaluare Legea 544/2001 in anul 2017

Raport de evaluare Legea 544/2001 in anul 2017

Lista informaţiilor de interes public la nivelul APM Olt:

Lista   informaţiilor de interes public la nivelul APM Olt  

Raport de evaluarea Legea 544/2001 in anul 2016

Raport de evaluare Legea 544/2001 in anul 2016

Responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Dana UNGUREANU  teleon: 0249 439166 interior 118; e-mail: relatii.publice@apmot.anpm.ro  

Lista informaţiilor de interes public la nivelul APM Olt

Lista informaţiilor de interes public la nivelul APM Olt

Lista documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, de către APM Olt:

Lista cuprinzând documentele produse şi / sau gestionate, potrivit legii, de către APM Olt

Raportul de evaluare Legea 544/2001 in anul 2015

Raportul de evaluare Legea 544/2001 in anul 2015

Raport de evaluare Legea 544/2001 anul 2014

Raportul de evaluare Legea 544/2001 anul 2014