Back

Sistemul de monitorizare a calitatii aerului in judetul Olt

Sistemul de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Olt 

Staţia automată de monitorizare a calităţii aerului in mun. Slatina  

  • APM Olt deţine o staţieautomată de monitorizare a calităţii aerului în mun. Slatina, staţie de tip industrial şi face parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

Această staţie este amplasată pe Dealul Grădişte, Slatina (vezi foto), acest amplasament fiind ales ţinându-se seama de criteriile de amplasare stabilite prin Ordinul MAPM nr. 592 / 2002 prin care este aprobat Normativul privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi a pulberilor în suspensie.

 

                                    Staţia OT 1 de tip industrial

  • Poluanţii  măsuraţi de această staţie sunt : SO2 ( dioxid de sulf ), NO2 ( dioxid de azot), O3 (ozon), CO (monoxid de carbon) şi PM10 ( pulberi în suspensie ).

Pentru informarea publicului asupra datelor privind calitatea aerului în mun. Slatina, au fost amplasate două panouri de afişaj, unul exterior, ce se află la intersecţia B-dului A.I. Cuza cu str. Libertăţii şi unul interior, ce se găseşte în holul sediului APM Olt.

Pe panoul exterior este afişat indicele general de calitate a aerului, ce permite descrierea sub o formă simplă a informaţiilor privind starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a staţiei.

  • Astfel pe panou va fi afişat un cod de culori: verde închis, verde deschis, verde oliv, galben, portocaliu sau roşu, care corespunde indicilor generali de calitate a aerului de la 1 la 6 şi calificativelor ( excelent, foarte bun, bun, mediu, rău şi foarte rău ).

Indicele general de calitate a aerului afişat de staţie, se stabileşte ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, care pot fi de la 1 la 6 şi care corespund calificativelor de la excelent la foarte rău, respectiv: 1(excelent), 2(foarte bun), 3(bun), 4(mediu), 5(rău) şi 6(foarte rău).

  • Această staţie automată de monitorizare a calităţii aerului, monitorizează non stop calitatea aerului în mun. Slatina, 24 de ore din 24.
  • Conform prevederilor H.G. nr. 543/2004, în cazul apariţiei unui episod de poluare, caz în care concentraţiile unuia sau mai multor poluanţi în aerul înconjurător ating sau depăşesc pragurile de informare şi de alertă, se întocmeşte planul de gestionare / planul integrat de gestionare a calităţii aerului. Acesta cuprinde măsurile/acţiunile ce se desfăşoară pe o durată de maximum 3 zile.

             Valorile pragului de informare şi de alertă, precum şi perioadele de mediere pentru poluanţii măsuraţi sunt stabilite în Ordinul MAPM nr. 592/2002.

            Planul de gestionare/planul integrat de gestionare este iniţiat şi elaborat de către APM Olt.

  • În cazul apariţiei unor depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă la unul şi/sau mai mulţi poluanţi în aerul înconjurător, se întocmeşte programul de gestionare/programul integrat de gestionare a calităţii aerului. Acesta cuprinde măsurile/acţiunile ce se desfăşoară pe o durată de maximum 5 ani.

            Aceste valori limităşi valori ţintă cât şi perioada de mediere pentru poluanţii în atmosferă sunt stabilite tot potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 592/2002.

            Programul de gestionare/programul integrat de gestionare se iniţiază de APM Olt şi se elaborează în termen de 6 luni de la iniţierea acestuia, de comisia tehnică constituită la nivel local.