AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU REVIZUITĂ Nr.1/25.04.2014 Revizuită la data de 08.11.2018; Titularul: TMK- ARTROM S.A.

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU REVIZUITĂ  Nr.   1/25.04.2014   Revizuită la data de 08.11.2018;  Titularul autorizaţiei: TMK - ARTROM S.A.

DECIZIA Nr.6250/27.07.2018 Titular activitate: TMK ARTROM S.A.

Decizia nr.6250/27.07.2018 ( autorizaţie integrate de mediu revizuită)