Decizia nr.3132/14.04.2020 revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu nr.1/29.01.2016 Titular: SC ALRO SA SLATINA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  anunţă publicul interesat cu privire la  decizia de emitere a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea principală de...

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU REVIZUITĂ Nr.1/25.04.2014 Revizuită la data de 08.11.2018; Titularul: TMK- ARTROM S.A.

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU REVIZUITĂ  Nr.   1/25.04.2014   Revizuită la data de 08.11.2018;  Titularul autorizaţiei: TMK - ARTROM S.A.

DECIZIA Nr.6250/27.07.2018 Titular activitate: TMK ARTROM S.A.

Decizia nr.6250/27.07.2018 ( autorizaţie integrate de mediu revizuită)