Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM revizuit 2016)

PLAM REVIZUIT 2016 (varianta finala)

Hotarare cu privire la aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu actualizat al Judetului Olt

Cuprins:

CAPITOLUL 1.  INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. PROFIL  DE  JUDEŢ

CAPITOLUL 3. STAREA MEDIULUI

 1. Calitatea şi  poluarea  aerului înconjurător
 2. Apa
 3. Solul
 4. Utilizarea  terenurilor
 5. Protecţia naturii  şi  biodiversitatea
 6. Pădurile
 7. Mediul urban, sănătatea şi calitatea vieţii
 8. Resursele materiale şi deşeurile
 9. Radioactivitatea mediului

CAPITOLUL 4.  PROCESUL DE REVIZUIRE PLAM                      

CAPITOLUL 5. ANALIZA SOWT

CAPITOLUL 6. PROBLEMELE/ASPECTELE DE MEDIU PRIORITARE

 1. Identificarea, evaluarea şi selectarea problemelor/aspectelor de mediu
 2. Ierarhizarea problemelor/aspectelor de mediu

CAPITOLUL 7.  CONCLUZII

CAPITOLUL 8.  ANEXE( MATRICE DE IMPLEMENTARE)

CAP. 1,2 

CAP. 3

CAP.4,5,6,7,8