Back

Agenția pentru Protecția Mediului Olt, anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, care va avea loc în data de 14.10.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei Scorniceşti, Titular: S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L., Drăgăneşti Vlaşca, jud.Teleorman - punctul de lucru din Piscani - Scorniceşti, judeţul Olt.

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

Agenția pentru Protecția Mediului Olt, anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu pentru desfășurarea activității prevăzute în anexa la Legea 278/2013:

- categoria 6 pct.6.6. lit. a),Instalaţii pentrucreştereaintensivă a păsărilor de curte, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri, prevăzută în anexa 1 a Legii nr.278/2013 care se desfăşoară la punctul de lucru din Piscani - Scorniceşti, judeţul Olt.

Titular: S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L., Drăgăneşti Vlaşca, jud.Teleorman

Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 14.10.2021, ora 1100, la sediul Primăriei Scorniceşti, str. Unirii, nr.2, jud.Olt – sală şedinţă.      

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită  autorizaţie integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400 precum şi la următoarea adresa de internet  http://apmot.anpm.ro, la sediul societăţii S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L., Drăgăneşti Vlaşca, jud.Teleorman .

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc, în scris, la sediul APM Olt, fax:0249/423670 sau electronic la  următoarea adresa de email: office@apmot.anpm.ro până la data de 13.10.2021.

Data afisarii 08.09.2021