Back

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de "Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului" - CAEN 1920. Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 30.06.2020, ora 11 la Primaria Ganeasa. Titular: S.C. DAROGAS OIL S.R.L.

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a obţinerii autorizaţiei integrate de mediu, pentru activitatea de "Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului" - CAEN 1920, prevăzută în anexa 1 din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale:

1.2. Rafinarea petrolului şi a gazului (Anexa 1 la Legea 278/2013) - Prelucrarea ţiţeiului si/sau a altor materii prime alternative in scopul obtinerii produselor petroliere (benzina nafta, solventi ecologici, petroluri, păcură, combustibili, etc);. în comuna Ganeasa, sat Dranovăţu, str. Vâlcei, nr. 47, jud.Olt

Titular: S.C. DAROGAS OIL S.R.L., sediul în comuna Ganeasa, sat Dranovăţu, str.Vâlcei, nr.47, jud.Olt

Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 30.06.2020, ora 11 la Primaria Ganeasa din comuna Ganeasa, sat Ganeasa, str.Gabera, nr.21, jud.Olt.  

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită obţinerea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400 precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro, la sediul societăţii S.C. DAROGAS OIL S.R.L., în comuna Ganeasa, sat Dranovăţu, str.Vâlcei, nr.47, jud.Olt.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249/423670 sau electronic la următoarea adresa de Email: office@apmot.anpm.ro până la data de 22.06.2020.

Data afişării anunţului la sediu/site 26.05.2020