Back

ANUNŢ: Deschidere sesiune de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2016 la nivelul judeţului Olt (inventarul local de emisii)

În data de 16 ianuarie 2017 s-a deschis sesiunea de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, pentru anul 2016, în cadrul aplicaţiei online “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 3299 / 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

Operatorii economici cât şi primăriile de municipii, oraşe şi comune din judeţul Olt pot accesa  pagina de internet a APM Olt (http//apmot.anpm.ro) unde, pe pagina de start, se găseşte Formularul on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu).

Ţinând cont de faptul că operatorii economici şi primăriile de municipii, oraşe şi comune din judeţul Olt sunt deja înregistraţi în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) deoarece şi în anii anteriori au raportat datele în această aplicaţie, reamintim etapele pentru a raporta datele în aplicaţie, pentru anul 2016, respectiv:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Autentificarea în sistem folosind utilizatorul şi parola din anii anteriori. În cazul în care parola nu mai este acceptată de sistem se bifează opţiunea “am uitat parola” şi se parcurg paşii aferenţi;

- Completarea chestionarelor, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare anului 2016.

Datele vor fi introduse în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) până la data de 15 martie 2017.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la aplicaţia informatică de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă puteţi contacta următoarele persoane din cadrul APM Olt: d-na Gabriela Neagu şi d-na Eugenia Homorean din cadrul  Serviciului Monitorizare şi Laboratoare, e-mail: laborator@apmot.anpm.ro, tel: 0249/439166, 0349/401720 (int.114), 0746 211971.

 

 

Director executiv

Dorel Şteomlega