Back

Anunt dezbatere publica: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunţă finalizarea proiectului de plan şi a Raportului de mediu pentru „Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică UP I Vlădila, UP II Cezieni și UP III Reșca”, precum şi desfăşurarea şedinţei de DEZBATERE PUBLICĂ în data de 20.09.2021, ora 10 la Ocolul Silvic Caracal, județul Olt.

Anunţ Public

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunţă finalizarea proiectului de plan şi a Raportului de mediu pentru „Amenajamentul  Silvic al fondului forestier proprietate publică UP I Vlădila, UP II Cezieni și UP III Reșca”, precum şi desfăşurarea şedinţei de DEZBATERE PUBLICĂ în data de 20.09.2021, ora 10 la Ocolul Silvic Caracal, cu sediul în municipiul Caracal, str.Carpați, nr.139, județul Olt.

Dezbaterea publică este deschisă publicului şi autorităţilor interesate de implementarea planului.

Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi  consultate la sediul APM Olt, Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt şi la sediul Ocolului Silvic Caracal, municipiul Caracal, str.Carpați, nr.139, județul Olt, de luni - vineri între orele 900 -1400,  precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro la secţiunea ″Avizul de mediu″.

Comentariile şi propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro, şi la sediul  Ocolul Silvic Caracal  până la data de 20.09.2021.

 

Data afişării anunţului pe site 03.08.2021