Back

Anunt dezbatere publica: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediulu, pentru proiectul “INFIINŢARE REŢEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATELE PROASPEȚI ȘI LINIA DIN VALE, COMUNA CURTIȘOARA, JUDEŢUL OLT". Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Comunei Curtişoara, judetul Olt, in data de 02.07.2018, incepand cu orele 11:00 .

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediulu, care integreză concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul “INFIINŢARE REŢEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ  ŞI STAŢIE DE EPURARE  ÎN SATELE PROASPEȚI ȘI LINIA DIN VALE, COMUNA CURTIȘOARA, JUDEŢUL OLT" propus a fi amplasat în comuna Curtișoara, satele Proaspeți şi Linia din Vale, jud.Olt  

Titular: COMUNA CURTIȘOARA din com. Curtișoara, str. Eroilor, nr. 75, jud. Olt.

Tipul deciziei posibile luate de APM OLT poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat  la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt si la sediul COMUNEI CURTIȘOARA, str. Eroilor, nr.75, judeţul Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Comunei Curtişoarastr. Eroilor, nr.75, judetul Olt, in data de 02.07.2018, incepand cu orele 1100 .

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str. Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data de 29.06.2018.

 

   Data afisarii anuntulu la sediul APM OLT şi pe site
07.06.2018