Back

Anunt dezbatere publica: Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică pentru activitatea de: Depozit ecologic Bălteni (prima celula, instalații auxiliare, stație de sortare si stație de tratare a levigatului), Titular Consiliul Judetean Olt. Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 20 iunie 2018 ora 10, la sediul Primariei Balteni.

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a obţinem autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de: Depozit ecologic Bălteni (prima celula, instalații auxiliare, stație de sortare si stație de tratare a levigatului), județul Olt, prevăzută în anexa 1 din Legea. nr. 278/2013 la punctul 5.4. (depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit.b) din anexa 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si compleatarile ulterioare, care primesc peste 10 to de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25000 de to, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte), pentru activitatile:

  • Cod CAEN: 3821 Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase,
  • Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
  • Cod CAEN 3700 Colectarea si tratarea apelor uzate,

la sediu din comuna Balteni, extravilan,

Titular: Consiliul Judetean Olt, Slatina, Str. A.I. Cuza, nr.14, Judetul Olt

Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 20 iunie 2018 ora 10, la sediul Primariei Balteni.

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită obţinerea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400 precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro, la sediul Consiliul Judetean Olt, Slatina, Str. A.I. Cuza, nr.14, Judetul Olt.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249/423670 sau electronic la următoarea adresa de

Email: office@apmot.anpm.ro până la data de 19.06.2018.

 

Data afişării anunţului la sediul şi pe pagina de internet a A.P.M. Olt 04.05.2018