Back

Anunt dezbatere publica: Agenția pentru Protecția Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de Creșterea porcinelor – cod CAEN 0146 Titular: S.C. PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L., sediul social comuna Golesti, sat Golesti, complex Suintest, D.J. 205C, km 1, județul Vrancea Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 27.11.2017, ora 1400, la sediul Primăriei Scornicești, judeţul Olt.

Agenția pentru Protecția Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de Creșterea porcinelor – cod CAEN 0146, prevăzută în anexa 1 din Legea.nr.278/2013:

  • pct. 6.6. Creșterea intensiva a pasărilor de curte si  a porcilor, cu capacitați de peste 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg), la punctul de lucru din Scornicești, sat Negreni, judeţul Olt.

Titular: S.C. PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L., sediul social comuna Golesti, sat Golesti, complex Suintest, D.J. 205C, km 1, județul Vrancea

Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 27.11.2017, ora 1400, la sediul Primăriei Scornicești, judeţul Olt.    

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţie integrata de mediu pot fi consultate  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400 precum şi la următoarea adresa de internet  http://apmot.anpm.ro, la sediul societăţii

S.C. PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L., comuna Golesti, sat Golesti, complex Suintest, D.J. 205C, km 1, județul Vrancea si la punctul de lucru din Scornicesti, sat Negreni, județul Olt.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc, în scris, la  sediul APM Olt,   fax: 0249/423670  sau electronic la  următoarea adresa de email: office@apmot.anpm.ro   până la data de 27.11.2017.

 

 

Data afişării anunţului la sediul APM OLT şi pe site 26.10.2016