Back

Anunt dezbatere publica: Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a obţinem autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de: - Cresterea pasarilor – cod CAEN 0147(rev. 2), la punctul de lucru din comuna Stoicănești, jud.Olt. Titular: S.C. ASANI IMP EXP S.R.L., Craiova, jud.Dolj. Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 23.06.2020, Stoicanesti, jud.Olt

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a obţinem autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de:

- Cresterea pasarilor – cod CAEN 0147(rev. 2), prevăzută în anexa 1 din Legea. nr. 278/2013:

          Punctul 6.6.a.: Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacități de peste 40.000 de locuri pentru pasari de curte, la punctul de lucru din comuna Stoicănești, jud. Olt;

Titular: S.C. ASANI IMP EXP S.R.L., sediul în Craiova, str. Romania Muncitoare, nr. 49, jud. Dolj .

Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 23.06.2020, ora 1100, in Caminul cultural din incinta  primăriei comunei Stoicanesti.

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită obţinerea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400 precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro, la sediul societăţii S.C. ASANI IMP EXP S.R.L., sediul în Craiova, str. Romania Muncitoare, nr. 49, jud.Dolj.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249/423670 sau electronic la următoarea adresa de Email: office@apmot.anpm.ro

 

Data afişării anunţului la sediul şi pe site 22.05.2020