Back

Anunt dezbaterea publica: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport naval in porturile din afara retelei TEN T Port Corabia". Titular: S.C. COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE SA Giurgiu. Dezbaterea publica va avea loc in incinta Complexului Sportiv San Siro din Corabia, judetul Olt, in data de 02.10.2020

Anunt public privind dezbaterea publica

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport naval in porturile din afara retelei TEN T Port Corabia", propus a fi amplasat în Corabia – Port Corabia, județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul si studiul de evaluare adecvata poat fi consultate la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la S.C. COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE SA Giurgiustr.Soseaua Portului, nr.1, judeţul Giurgiu, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00 - 14:00.

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata va avea loc in incinta Complexului Sportiv San Siro din Corabia, judetul Olt, in data de 02.10.2020, incepand cu orele 12:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, Slatina, judeţul Olt pana la data dezbaterilor publice.

Data afisarii anuntului pe site 02.09.2020