Back

Anunt dezbaterea publica: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul EXTRAGEREA PIETRISULUI SI NISIPULUI DIN PERIMETRUL CU SUPRAFATA DE 56799 MP. DIN ALBIA RÂULUI OLT - ACUMULAREA ARCESTI, COMUNA TESLUI, JUDETUL OLT. Titular: S.C. OLT SIACO S.R.L. Dezbaterea publica va avea loc în sala de sedinta a Primariei Teslui, in data de 24.08.2020.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul EXTRAGEREA PIETRISULUI SI NISIPULUI DIN PERIMETRUL CU SUPRAFATA DE 56799 MP. DIN ALBIA RÂULUI OLT - ACUMULAREA ARCESTI, COMUNA TESLUI, JUDETUL OLT propus a fi amplasat în comuna Teslui, jud.Olt.

Titular: S.C. OLT SIACO S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele şi studiile, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str.I.Morosanu, nr.3, jud.Olt şi la sediul S.C. OLT SIACO S.R.L. din Slatina, b-dul.N.Titulescu, bi. 3, sc. A, ap.1, jud.Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 800-1400.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în sala de sedinta a Primariei Teslui, in data de 24.08.2020, începând cu orele 1100.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data de 24.08.2020.

Data afisarii anuntului pe site 22.07.2020