Back

Anunt: Începând cu data de 11 APRILIE 2023, s-a deschis sesiunea de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2022 la nivelul judeţului Olt, în vederea elaborării Inventarului Local de Emisii

În atenția operatorilor economici și primăriilor municipiilor,

orașelor și comunelor din județul Olt

Începând cu data de 11 APRILIE 2023, s-a deschis sesiunea de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2022 la nivelul judeţului Olt, în vederea elaborării Inventarului Local de Emisii

    (Sesiunea de raportare a datelor va fi deschisă până la data de 12 IUNIE 2023)

Agenția pentru Protecția Mediului Olt aduce la cunoștința operatorilor economici și primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, faptul că  începând cu data de 11 aprilie 2023 s-a deschis sesiunea de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă (pentru anul 2022), în Sistemul Integrat de Mediu (SIM), în cadrul aplicaţiei online “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 3299 / 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

Astfel, procedura de raportare, în această aplicație online, a datelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, pentru anul 2022, de către operatorii economici și primăriile de municipii, orașe și comune din județul Olt, prevede  următoarele:

1. Pentru operatorii economici care sunt deja înregistraţi în SIM (Sistemul Integrat de Mediu), deoarece şi în anii anteriori au raportat datele în această aplicaţie “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, etapele pentru a raporta datele în aplicaţie, pentru anul 2022, sunt următoarele:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Autentificarea în sistem folosind utilizatorul şi parola din anii anteriori. În cazul în care parola nu mai este acceptată de sistem se bifează opţiunea “am uitat parola” şi se parcurg paşii aferenţi;

- Completarea chestionarelor, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare anului 2022.

2. Pentru operatorii economici care deja sunt înregistrați în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) deoarece şi în anii anteriori au raportat datele, dar pentru o altă aplicaţie (Reglementări, Deşeuri, etc), etapele pentru a raporta datele în aplicaţia F2 – Inventare locale de emisii, pentru anul 2022, sunt următoarele:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Autentificarea în sistem folosind utilizatorul şi parola din anii anteriori. În cazul în care parola nu mai este acceptată de sistem se bifează opţiunea “am uitat parola” şi se parcurg paşii aferenţi;

- Accesare Domenii→Profil→Cereri cont acces→Protecția atmosferei, apoi se bifează Inventare Locale de Emisii;

- Completarea chestionarelor, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare activităţii desfăşurate în anul 2022. 

3. Pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) etapele pentru a raporta datele în aplicaţia F2 – Inventare locale de emisii, pentru anul 2022, etapele pentru a raporta datele în aplicaţie, pentru anul 2022, sunt următoarele:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Înregistrarea în SIM Sistemul Integrat de Mediu ( În urma înregistrării datelor de identificare ale societăţii dumneavoastră, veţi primi pe mail-ul declarat dreptul de acces în sistem, respectiv un nume de utilizator şi o parolă);

- Autentificarea în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) folosind utilizatorul şi parola primite;

- Completarea chestionarelor, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare activităţii desfăşurate în anul 2022. 

4. Pentru primăriile de municipii, orașe și comune din județul Olt care sunt deja înregistrate în SIM (Sistemul Integrat de Mediu), deoarece şi în anii anteriori au raportat datele în această aplicaţie “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, etapele pentru a raporta datele în aplicaţie, pentru anul 2022, sunt următoarele:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Autentificarea în sistem folosind utilizatorul şi parola din anii anteriori. În cazul în care parola nu mai este acceptată de sistem se bifează opţiunea “am uitat parola” şi se parcurg paşii aferenţi;

- Completarea chestionarului nr. 19, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare anului 2022.

Chestionarele completate vor fi verificate şi validate de responsabilii cu inventarul de emisii din cadrul APM Olt.

Datele privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2021, vor fi introduse în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) până la data de 12 iunie 2023.

Raportarea datelor în aplicaţie va fi încheiată în momentul în care chestionarele completate sunt validate.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la procedura de raportare a datelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, puteți contacta urmatoarele persoane din cadrul APM Olt: d-na Gabriela Neagu (tel: 0745026609), d-na Eugenia Homorean (tel: 0748709150), d-na Daniela Bălșanu (tel: 0743088875), tel: 0249/439166, (interior: 203, 204), e-mail: monitorizare@apmot.anpm.ro, laborator@apmot.anpm.ro

Semnalarea eventualelor probleme sau dificultăți întâmpinate la accesarea aplicației informatice  “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, se poate face la adresele de e-mail: suportsim@anpm.ro, inventare_emisii@anpm.ro