Back

Anunt privind dezbaterea publica: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul: "EXTRAGEREA PIETRIŞULUI ŞI NISIPULUI DIN ALBIA MINORĂ A RÂULUI OLT - COMUNA GIUVĂRĂŞTI, JUDEŢUL OLT" in extravilanul comunei Giuvărăşti, județul Olt. Titular: SC NIFRON SRL comuna Giuvărăşti

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul: "EXTRAGEREA PIETRIŞULUI ŞI NISIPULUI DIN ALBIA MINORĂ A RÂULUI OLT - COMUNA GIUVĂRĂŞTI, JUDEŢUL OLT" in extravilanul comunei Giuvărăşti, satul Giuvărăşti, județul Olt.

Titular: SC NIFRON SRL comuna Giuvărăşti, satul Giuvărăşti, str.Drumul Mare, nr.39, județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de APM OLT poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere acordului de mediu.

Raportul şi studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt si la sediul SC NIFRON SRL din comuna Giuvărăşti, satul Giuvărăşti, str.Drumul Mare, nr.39, județul Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului şi  a studiului de evaluare adecvată va avea loc la Primăria Giuvărăşti – sală sedinţă, judetul Olt, in data de 16.03.2020, incepand cu orele 1100 .

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, pana la data de 13.03.2020.

Data afisarii anuntului 10.02.2020