Back

Anunţ privind dezbaterea publică pentru proiectul INFRASTRUCTURĂ PENTRU REALIZAREA UNEI INSTALAŢII DE TURNARE PIESE DIN FONTĂ, propus a fi amplasat în comuna Valea Mare, T41, P 58, P 57, pe DN 65, km 57+100DR - Ttitular: S.C. RAW MATERIALS COM S.R.L, care va avea loc la sediul PRIMĂRIEI VALEA MARE, judeţul Olt, în data de 13.01.2014, ora 14

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul INFRASTRUCTURĂ PENTRU REALIZAREA UNEI INSTALAŢII DE TURNARE PIESE DIN FONTĂ, propus a fi amplasat în comuna Valea Mare, T41, P 58, P 57, pe DN 65, km 57+100DR.

Ttitular: S.C. RAW MATERIALS COM S.R.L 

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul secundar al S.C. RAW MATERIALS COM S.R.L. din comuna Valea Mare, T41, P 58, P 57, pe DN 65, km 57+100DR, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14.

Documentul este disponibil şi la adresele: 

http://apmot.anpm.ro/upload/118615_Raport%20la%20studiu%20de%20evaluare.pdf

 şi www.produse_fonta.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului  va avea loc la sediul PRIMĂRIEI VALEA MARE, judeţul Olt, în data de 13.01.2014, începând cu orele 14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, până la data de 10.01.2014.

 

Data afişării anunţului 20.12.2014