Back

Anunţ Public: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunţă finalizarea proiectului de plan şi a Raportului de mediu pentru "AMENAJAMENT SILVIC", precum şi desfăşurarea şedinţei de DEZBATERE PUBLICĂ în data de 17.08.2023, ora 11:00 la sediul Primariei Dobrun, judeţul Olt.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunţă finalizarea proiectului de plan şi a Raportului de mediu pentru "AMENAJAMENT SILVIC", precum şi desfăşurarea şedinţei de DEZBATERE PUBLICĂ în data de 17.08.2023, ora 1000 la sediul Primariei Dobrun, judeţul Olt.

Dezbaterea publică este deschisă publicului şi autorităţilor interesate de implementarea planului.

Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi  consultate la sediul APM Olt, Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt de luni - vineri între orele 900 -1400,  precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro la secţiunea ″Avizul de mediu″.

Comentariile şi propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro, până la data de 17.08.2022.

Data afişării anunţului la sediul şi pe site 27.06.2023