Back

Anunt public: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunţă finalizarea proiectului de plan şi a Raportului de mediu pentru "AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA UPI STIRBEY", precum şi desfăşurarea şedinţei de DEZBATERE PUBLICĂ în data de 09.08.2022, la sediul Ocolului Silvic Bals, judeţul Olt.

Anunţ Public

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunţă finalizarea proiectului de plan şi a Raportului de mediu pentru "AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA UPI STIRBEY", precum şi desfăşurarea şedinţei de DEZBATERE PUBLICĂ în data de 09.08.2022, ora 1100 la sediul Ocolului Silvic Bals, judeţul Olt. Dezbaterea publică este deschisă publicului şi autorităţilor interesate de implementarea planului.

Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 900 -1400,  precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro la secţiunea ″Avizul de mediu″.

Comentariile şi propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro, până la data de 09.08.2022.

Data afişării anunţului la sediul APM OLT şi pe site 20.06.2022