Back

Anunt public privind dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: "AMPLASARE STATIE DE SORTARE-SPALARE-CONCASARE AGREGATE MINERALE MOBILA – PROVIZORIE, IN COMUNA VERGULEASA, EXTRAVILAN, JUDETUL OLT". Titular: SC ALIN TRANS SRL. Dezbaterea publica va avea loc in data de 25.04.2023 la sediul primariei Verguleasa, jud.Olt

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a evaluarii adecvate  pentru proiectul "AMPLASARE STATIE DE SORTARE-SPALARE-CONCASARE AGREGATE MINERALE MOBILA – PROVIZORIE, IN COMUNA VERGULEASA, EXTRAVILAN, JUDETUL OLT", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul  Olt.

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului  poate fi consultat la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la sediul titularului S.C. ALIN TRANS S.R.L., din comuna Sutești, sat Sutești, județul Vâlcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1400 .

Documentele mentionate sunt  disponibile si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul primariei Verguleasa – sala de sedinta, in data 25.04.2023, incepand cu orele 1100.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data dezbaterii publice.

Data afisarii anuntului pe site 24.03.2023