Back

Anunt public privind dezbaterea publica: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiuluide evaluare adecvata pentru proiectul „Grajd tineret si Extindere ferma porcine (Gestatie, Maternitate, Tineret)”, Titular: EUROSPATIAL SRL, Tufeni, jud.Olt Dezbaterea publica va avea loc la sediul Primariei Tufeni, judetul Olt, in data de 18.02.2021

   Anunt public privind dezbaterea publica
 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiuluide evaluare adecvata   pentru proiectul "Grajd tineret si Extindere ferma porcine (Gestatie, Maternitate, Tineret)", propus a fi amplasat în Tufeni, str.Armanului, nr.93, județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului si  studiul de evaluare adecvata  poat fi consultate la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt si la EUROSPATIAL SRL, Tufeni, str.Armanului, nr.93, județul Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt  disponibile si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului  privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei Tufeni, din comuna Tufeni, judetul Olt, in data de 18.02.2021, incepand cu orele 1100.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data dezbaterilor publice.

 

   Data afisarii anuntului pe site 15.01.2021