Back

Anunt public privind dezbaterea publica avea loc la sediul Primăriei Comunei Topana, in data de 26.06.2024,.pentru proiectul: ,,ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ŞI SĂTEŞTI ÎN COMUNA TOPANA, JUDEŢUL OLT'. Titular: UAT COMUNA TOPANA

   Anunt public privind dezbaterea publica

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT, anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul: ,,ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ŞI SĂTEŞTI ÎN COMUNA TOPANA, JUDEŢUL OLT', propus a fi amplasat în comuna Topana, satele Topana, Candeleşti, Cioraca, Cojgarei, Dc 195 Tr.I şi Tr.II, DS 397, DS 675, str.Bisericii, jud.Olt.

Titular: UAT COMUNA TOPANA

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării  de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului  şi Studiul de evaluare adecvată pot fi consultat la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt  si la sediul UAT COMUNA TOPANA  cu sediul în comuna Topana, sat Topana, str.Topana, nr.61, jud.Olt  în zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată, va avea loc la sediul Primăriei Comunei Topana , sat Topana, str.Topana, nr.61 – sală sedinţă, in data de 26.06.2024, incepand cu orele 1100 .

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului  Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt pana la data de 25.06.2024.