Back

Anunt public privind dezbaterea publica din data de 03.05.2023 care va avea loc la sediul Primariei Dobroteasa, judetul Olt, pentru proiectul "AMPLASARE STAŢIE DE SORTARE, ÎN SAT CAMPU MARE, COMUNA DOBROTEASA, JUDEŢUL OLT", Beneficiar: SC PREMAR COM SERV SRL

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul "AMPLASARE STAŢIE DE SORTARE, ÎN SAT CAMPU MARE, COMUNA DOBROTEASA, JUDEŢUL OLT", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Dobroteasa, sat Campu Mare, județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului  si studiul de evaluare adecvata  pot fi consultate la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la SC PREMAR COM SERV SRL din comuna Dobroteasa, sat Dobroteasa, județul Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului  privind impactul asupra mediului  si a studiului de evaluare adecvata care va avea loc la sediul Primariei Dobroteasa, judetul Olt, in data de 03.05.2023, incepand cu orele 1200.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data dezbateri publice.

Data afisarii anuntului pe site 31.03.2022