Back

Anunt public privind dezbaterea publica din data de 12.03.2024, care va avea loc la primaria Falcoiu, Olt, pentru proiectul ”Extragerea nisipului si pietrisului in cuveta de acumulare Draganesti – Balastiera Falcoiu-Malu Rosu, judetul Olt, amplasat pe raul Olt, mal drept, comuna Falcoiu si comuna Maruntei”. Titular: S.C. TRANS COMPANI ANDREI S.R.L. din comuna Maruntei, sat Malu Rosu, jud.Olt

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul ”Extragerea nisipului si pietrisului in cuveta de acumulare Draganesti – Balastiera Falcoiu-Malu Rosu, judetul Olt, amplasat pe raul Olt, mal drept, comuna Falcoiu si comuna Maruntei” propus a fi amplasat în comuna Falcoiu si comuna Maruntei, cuveta lacului de acumulare Draganesti, județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului si studiul de evaluare adecvata  pot fi consultate la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la S.C. TRANS COMPANI ANDREI S.R.L. din  comuna Maruntei, sat Malu Rosu, str.Malu Rosu, judetul Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt  disponibile si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului  privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata va avea loc la loc in sediul primariei Falcoiu, judetul Olt, in data de 12.03.2024, incepand cu orele 1100.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data dezbaterii publice.

Data afişării 08.02.2024