Back

Anunt public privind dezbaterea publica din data de 25.03.2024, care va avel loc la sediul primariei Rusanesti, jud.Olt, pentru proiectul „CONSTRUIRE FERMA PENTRU CRESTERE BOVINE IN SISTEM ECOLOGIC, COMUNA RUSANESTI, JUDETUL OLT”. Titular: S.C. CHIREA BIOCEREAL S.R.L.

Anunt public privind dezbaterea publica
 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului  si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul „CONSTRUIRE FERMA PENTRU CRESTERE BOVINE IN SISTEM ECOLOGIC, COMUNA RUSANESTI, JUDETUL OLT”, propus a fi amplasat  în comuna Rusanesti, sat Rusanesti, extravilan, T1/1, P 28, 29, 31, 32, 33, CF 53534, județul Olt.

Titular: S.C. CHIREA BIOCEREAL S.R.L.  

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului  si raportul privind evaluarea adecvata pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la sediul S.C. CHIREA BIOCEREAL S.R.L din comuna Rusanesti, str.Bisericii, nr.17, județul Olt in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1400 .

Documentele mentionate sunt  disponibile si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului  privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata va avea loc la primaria Rusanesti, sala de festivitati,  din comuna Rusanesti, str.Balciului, nr.43, judetul Olt, in data de 25.03.2024, incepand cu orele 1200.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt pana la data dezbaterilor publice.

Data afisarii 21.02.2024