Back

Anunt public privind dezbaterea publica din data de 25.07.2023 la sediul primariei Farcasele, pentru proiectul "DECOLMATARE RÂUL OLT - ACUMULAREA FRUNZARU, PRIN EXTRAGERE DE AGREGATE MINERALE - PERIMETRUL AXT" propus a fi amplasat în U.A.T. Farcasele, sat Farcasu de Jos – extravilan, Acumularea Frunzaru, județul Olt. Titular: S.C. AXT EXPERTCON S.R.L.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul "DECOLMATARE RÂUL OLT - ACUMULAREA FRUNZARU, PRIN EXTRAGERE DE AGREGATE MINERALE - PERIMETRUL AXT" propus a fi amplasat în U.A.T. Farcasele, sat Farcasu de Jos – extravilan, Acumularea Frunzaru, județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului si studiul de evaluare adecvata pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la S.C. AXT EXPERTCON S.R.L., din Dabuleni, str.Unirii, nr.182, judetul Dolj, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata va avea loc la loc in sediul primariei Farcasele, judetul Olt, in data de 25.07.2023, incepand cu orele 1100.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data dezbaterii publice.

Descarca documentele

Data afişării 22.06.2023