Back

Anunt public privind dezbaterea publica din data de 30.04.2020, privind impactul asupra mediului pentru proiectul AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXTRAGEREA PIETRISULUI SI NISIPULUI propus a fi amplasat în Piatra Olt, T 110, P 27, 28, 29/3/1, 29/3/2, 29/4, jud.Olt. Titular: S.C. ADELA S.R.L. Dezbaterea publica va avea loc în cladirea fostei Gradinite Criva, str.Sos.Argeseanu, nr.6A, judetul Olt,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXTRAGEREA PIETRISULUI SI NISIPULUI propus a fi amplasat în Piatra Olt, T 110, P 27, 28, 29/3/1, 29/3/2, 29/4, jud. Olt.

Titular: S.C. ADELA S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele şi studiile, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str.I.Morosanu, nr.3, jud.Olt şi la sediul S.C. ADELA S.R.L. din Slatina, str.Prelungirea Pitesti, nr.20, jud.Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 800-1400.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în cladirea fostei Gradinite Criva, str.Sos.Argeseanu, nr.6A, judetul Olt, in data de 30.04.2020, începând cu orele 1100.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data de ____.2020.

 

Data afisarii anuntului pe site 31.03.2020