Back

Anunt public privind dezbaterea publica pentru proiectul "AMENAJARE IAZ PISCICOL", propus a fi amplasat în Vulturesti, T65, P12,22,23, județul Olt. Titular: BEBE TRANS ROM SRL. Dezbaterea publica va avea loc la SCOALA GENERALA VULTURESTI, judetul Olt, in data de 28.04.2022

   Anunt public privind dezbaterea publica

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul "AMENAJARE IAZ PISCICOL", propus a fi amplasat în Vulturesti, T 65, P 12,22,23, județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului si studiul de evaluare adecvata pot fi consultate la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la BEBE TRANS ROM SRL, Slatina, str.Libertatii, nr.5, bl.17, sc. A, ap.12, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata va avea loc la SCOALA GENERALA VULTURESTI, judetul Olt, in data de 28.04.2022, incepand cu orele 1100

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data dezbaterilor publice.

Data afisarii anuntului pe site 24.03.2022