Back

Anunt public privind dezbaterea publica pentru proiectul "AMPLASARE STAȚIE DE SORTARE AGREGATE" propus a fi amplasat în comuna Verguleasa, T1, P2, C.F. 50750, judeţul Olt. Titular; S.C. FABRICA DE PIETRE S.R.L., Corabia, jud.Olt. Dezbaterea publica va avea loc la sediul primariei Verguleasa, judetul Olt, in data de 17.05.2022

Anunt public privind dezbaterea publica

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul "AMPLASARE STAȚIE DE SORTARE AGREGATE" propus a fi amplasat în comuna Verguleasa, T1, P2, C.F. 50750, judeţul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului si studiul de evaluare adecvata pot fi consultate la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la S.C. FABRICA DE PIETRE S.R.L., din Corabia, str.Carpați, nr.105A, camera 7, judetul Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului  privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata va avea loc la sediul primariei Verguleasa, judetul Olt, in data de 17.05.2022, incepand cu orele 11:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt pana la data dezbaterii publice.

Data afişării anunţului pe site si la sediul APM OLT 08.04.2022