Back

Anunt public privind dezbaterea publica pentru proiectul: "DECOLMATARE RÂUL OLT PRIN EXTRAGEREA PRODUSELOR DE BALASTIERĂ AVAL C.H.E. ZĂVIDENI - ZONĂ COADĂ LAC ACUMULARE DRĂGĂŞANI – CÂMPU MARE, COMUNA DOBROTEASA, JUDEŢUL OLT". Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Dobroteasa, judetul Olt, in data de 12.07.2022

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul: "DECOLMATARE RÂUL OLT PRIN EXTRAGEREA PRODUSELOR DE BALASTIERĂ AVAL C.H.E. ZĂVIDENI - ZONĂ COADĂ LAC ACUMULARE DRĂGĂŞANI – CÂMPU MARE, COMUNA DOBROTEASA, JUDEŢUL OLT" propus a fi amplasat în albia minoră a râului Olt, cuveta lacului de acumulare Drăgăşani, comuna Dobroteasa, sat Câmpu Mare, jud.Olt

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării  de emitere a acordului de mediu.

Raportul şi studiul de evaluare adecvată pot fi consultat la sediul APM OLT din Slatina, Str.Ion Moroşanu, nr.3, judetul Olt si la sediul SC PREMAR COM SERV SRL din com.Dobroteasa, sat Câmpu Mare, jud.Olt in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului şi  a studiului de evaluare adecvată va avea loc la Primăria Dobroteasa – sală sedinţă, judetul Olt, in data de 12.07.2022, incepand cu orele 1100 .

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt pana la data de 11.07.2022.

Data afisarii 07.06.2022