Back

Anunt public privind dezbaterea publica, pentru proiectul "Modificare de tema in timpul executarii lucrarilor incepute in baza Autorizatiei de Construire nr.11 din 27.02.2019, Extindere exploatatie piscicola tip helesteu, comuna Verguleasa, T31, P222/2/2, judetul Olt". Dezbaterea publica va avea loc la loc in sediul primariei Verguleasa, judetul Olt, in data de 09.08.2021

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul "Modificare de tema in timpul executarii lucrarilor incepute in baza Autorizatiei de Construire nr.11 din 27.02.2019, Extindere exploatatie piscicola tip helesteu, comuna Verguleasa, T31, P222/2/2, judetul Olt", propus a fi amplasat în Verguleasa, T31, P222/2/2 județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului  si studiul de evaluare adecvata  pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt si la REMSERVICE SRL, str.comuna Maciuca, sat Oveselu, jud.Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt  disponibile si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro;

Dezbaterea publica a raportului  privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata va avea loc la loc in sediul primariei Verguleasa, judetul Olt, in data de 09.08.2021, incepand cu orele 1100.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ Olt pana la data dezbaterilor publice.

 

   Data afisarii anuntului pe site 01.07.2021