Back

Deschidere sesiune de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2015 la nivelul judeţului Olt (inventarul local de emisii)

ANUNŢ : Deschidere sesiune de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2015 la nivelul judeţului Olt (inventarul local de emisii )

În data de 18 ianuarie 2016 s-a deschis sesiunea de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, pentru anul 2015, în cadrul aplicaţiei online “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 3299 / 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

Operatorii economici cât şi primăriile de municipii, oraşe şi comune din judeţul Olt pot accesa  pagina de internet a APM Olt (http//apmot.anpm.ro) unde, pe pagina de start, se găseşte Formularul on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu).

Paşii care trebuie urmaţi pentru completarea datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2015:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM

- Alegerea  opţiunii Autentificare

- Folosirea utilizatorului şi parolei stabilite

- Accesarea domeniului Inventar Emisii

- Completarea în aplicaţie a chestionarelor cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare activităţii desfăşurate în anul 2015 (pentru operatorii economici)

- Completarea în aplicaţie a chestionarului nr. 19 cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare anului 2015 (pentru primării de municipii, oraşe şi comune).

Chestionarele completate vor fi verificate şi validate de responsabilii cu inventarul de emisii din cadrul APM Olt. Raportarea datelor în aplicaţie va fi încheiată în momentul în care chestionarele completate sunt validate.

Manualul de utilizare a sistemului SIM – Inventar de emisii este disponibil pe aceeaşi pagina de internet.

Datele privind inventarul de emisii de poluanţi în atmosferă pentru anul 2015, vor fi introduse în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) până la data de 15 martie 2016 când se va încheia sesiunea de raportare.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la aplicaţia informatică de colectare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă puteţi contacta următoarele persoane din cadrul APM Olt: d-na Gabriela Neagu şi d-na Eugenia Homorean din cadrul Serviciului Monitorizare şi Laboratoare, e-mail:laborator@apmot.anpm.ro, tel: 0249 / 439166, 0349 / 401720, 0746 248 752, int.114.