Back

IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI

Operatorii economici au obligaţia respectării prevederilor autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu

 

Operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru desfăşurarea activităţilor pe raza judeţului Olt, au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, prevederile autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu emise de APM Olt şi implicit de a transmite la APM Olt toate raportările solicitate, cu periodicitatea stabilită, prin aceste acte de reglementare.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu atrage după  sine suspendarea şi/sau anularea acestora, după caz.

Controlul respectării măsurilor de protecţia mediului se realizează de comisari   şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

Desfăşurarea activităţilor existente precum şi începerea activităţilor noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizează numai în baza autorizaţiei / autorizaţiei integrate de mediu, având în vedere prevederile OUG nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului.

Funcţionarea fără autorizaţie integrată de mediu este interzisă pentru activităţile supuse legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

Titularul activităţii are obligaţia de a informa autorităţile publice teritoriale competente pentru protecţia mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanţi reglementaţi, precum şi cu privire la accidente sau pericole de accidente.

      Autorizaţia de mediu este valabilă 5 ani, iar autorizaţia integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Nerespectarea obligaţiei persoanelor fizice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei de mediu şi a persoanelor juridice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice.

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Autorizaţia integrată de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. Autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

 

DIRECTOR EXECUTIV

     DOREL ŞTEOMLEGA