Rezultatele finale

la concursul pe post din data de 15.07.2024, pentru ocuparea postului de consilier, grad profesional debutant la Serviciul Avize Acorduri Autorizații

Rezultate proba interviu

la concursul de ocupare a unei functii publice vacante de executie de consilier, grad profesiornal debutant in cadrul serviciului Avize, Acorduri, Autorizatii

Rezultate proba scrisa

la concursul de ocupare a unei functii publice vacante de executie de consilier, grad profesiornal debutant in cadrul serviciului Avize,  Acorduri, Autorizatii

Raportul final

al etapei de selectie a proiectului - pilot

Rezultate proba scrisa si proba interviu

la concursul pe post temporar vacant de consilier, grad profesional superior, serviciul CFM

Procedura de sistem

PRIVIND REDISTRIBUIREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI, PRECUM ŞI MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A TESTĂRII PROFESIONALE ÎN VEDEREA REDISTRIBUIRII LA NIVELUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA...

PROCEDURA FORMALIZATA

privind organizarea si desfasurarea probei suplimentare  de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine organizate de catre ANPM si APM

Rezultatele obtinute la proba scrisa

a concursului de recrutare organizat in data de 24.03.2016

Rezultatul final la selectia dosarelor

in vederea recrutarii pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul superior, in cadrul biroului BFARU