Anunțuri publice depunere solicitare

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu    Agen ţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării...

Anunţuri decizii emitere acord de mediu

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu   Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru...

Anunţuri dezbatere publică

  Anunţ public privind dezbaterea publică APM Sălaj   A.P.M. Sălaj, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul: ...

Anunţuri publice etapa de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune...