Back

Anunturi publice etapa de incadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Modernizare constructie anexă pentru schimbare destinatie în sediu firmă, construire trei hale și anexă   propus a fi amplasat în: comuna Hereclean, satul Hereclean ,  nr. 32/G,  jud. Sălaj

 

titular: BRISCAN VALENTIN RADU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ    titular

al proiectului: Modernizare constructie anexă pentru schimbare destinatie în sediu

firmă, construire trei hale și anexă    ,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.04. 2021

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                        14.04.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Construire atelier mecanic, propus a fi amplasat în loc. Nusfalau, str. Oborului, nr. 24/C, com. Nusfalau,  jud. Sălaj

             titular: S.C  New  Route  David  S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

 

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.04. 2021

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                         14.04.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Organizare execuţie pentru obiectivul „Proiectare şi execuţie autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, secţiunea 3B: Mihăeşti – Suplacu de Barcău, subsecţiunea 3B5: Nuşfalău – Suplacu de Barcău (km 66 + 500 – km 80 + 054.044)”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Marca, satul Porţ.

titular: NUROL INŞAAT VE TICARET A.Ş. MASLAK Sucursala Bucureşti

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  22.04.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

13.04.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Dezvoltare retea de telecomunicatii Orange între SITE CL0904 și SITE CL0520 județul Sălaj propus a fi amplasat în:  com. Pericei și orasul Simleu Silvaniei  ,  jud. Sălaj

 

titular: SC ORANGE ROMÂNIA SA    titular al proiectului: Dezvoltare retea de telecomunicatii Orange între SITE CL0904 și SITE CL0520 județul Sălaj ,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.04. 2021

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                 09.04.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

„Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză – și racordarea la rețeaua de energie electrică existentă printr-un branșament nou”, propus a fi amplasat în intra- și extravilanul loc. Năpradea și Traniș, com. Năpradea, jud. Sălaj

titular: SC Invoker Trans IT SRL

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  16.04.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

07.04.2021 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

„CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+E+M”, propus a fi amplasat în comuna Zimbor, satul Chendremal, f.n., jud. Sălaj,

titular:  S.C. ECO AGRIO TUR S.R.L.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  15.04.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

06.04.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Modificare soluție de alimentare cu apă pentru lacuri piscicole și de agrement, construire drenuri și conductă de aducțiune pentru apă”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Românași, satul Păușa,

titular: Buda Ioan      

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.04.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      31.03.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ Demolare şarpantă, construire mansardă, amenajare spaţiu supantă la bloc E7, îmbunătăţirea confortului termic şi refacerea tuturor finisajelor exterioare”,

 

propus a fi amplasat în: loc. Zalău, str. Voievod Gelu, Dumbrava Nord, nr. 10, bl. E-7, jud. Sălaj,

titular: SC MALGO SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj între orele stabilite pentru programul Relații cu publicul, afișat pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 04.04.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                    26.03.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

„Construire atelier reparații a parcului auto din dotarea stației de betoane mobile”, propus a fi amplasat în loc. Panic, FN, com. Hereclean, jud. Sălaj

titular: Dragoș Cecilia-Luciana

 

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  03.04.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

25.03.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

,,Costruire mansardă, amenajare spațiu supantă la bloc F2/A, îmbunătățirea confortului termic și refacerea tuturor finisajelor exterioare ‚’’

 

propus a fi amplasat în  mun. Zalau ,str. Ioan Nechita , Dumbrava Nord , nr. 15, bl. F2/A  jud. Sălaj

 

titular:   S.C.MALGO S.R.L.           

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate  la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.04. 2021

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                        25.03.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

           Construire mansarda, amenajare spatiu supanta la bloc A 4, îmbunatatirea confortului termic si refacerea tuturor finisajelor exterioare, propus a fi amplasat în  loc. Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 26, bl. A 4, jud. Sălaj

titular: S.C  Malgo  S.R.L,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.04. 2021

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                          25.03.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Dezvoltare retea de telecomunicatii Orange între SITE CL0904 și SITE CL0520 județul Sălaj propus a fi amplasat în:  com. Pericei și orasul Simleu Silvaniei  ,  jud. Sălaj

 

titular: SC ORANGE ROMÂNIA SA    titular al proiectului: Dezvoltare retea de telecomunicatii Orange între SITE CL0904 și SITE CL0520 județul Sălaj ,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 02.04. 2021

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                 24.03.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

„Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului și recostrucția ecologică a amplasamentului Depozit de produse petroliere Zalău – Rezerva  de Stat jud. Sălaj”, propus a fi amplasat în mun. Zalău, str. Lupului, nr. 16B, jud. Sălaj,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  31.03.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

22.03.2021  

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

MODIFICARE DE SOLUTIE LA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 200 DIN 14.04.2020, AMENAJARE PARCARE SI SPATIU DE AGREMENT  IN ZONA SPITALULUI JUDETEAN  DE URGENTA ZALAU

propus a fi amplasat în mun. Zalau, str. S. Barnutiu, nr. 67,  jud. Sălaj

titular: JUDETUL SALAJ  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 31.03.2021

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      22.03.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Anexă gospodărească pentru exploatație agricolă- fânar și adăpost pentru animale”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj comuna Dragu, satul Dragu, extravilan

titular: Sentosa  Impex S.R.L.          

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 31.03.2021

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      22.03.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

CONSTRUIRE  ATELIER REPARATII ȘI  ÎNTRETINERE AUTO , ÎMPREJMUIRE TEREN  propus a fi amplasat în: orasul  Simleu Silvaniei ,  str. 22 Decembrie 1989  ,  nr. FN,  jud. Sălaj

 

titular: ILEA VICTOR și  ILEA CORNELIA FLORICA   titular al proiectului: CONSTRUIRE ATELIER REPARATII ȘI ÎNTREȚINERE AUTO ÎMPREJMUIRE TEREN ,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.03. 2021

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                 17.03.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză – și racordare la rețeaua de energie electrică existentă printr-un branșament nou”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Plopiș, satul Plopiș,

titular: de Invoker Trans It S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.03.2021

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      11.03.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 – 11+815”,

 

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Crasna, localitățile Crasna și Marin, comuna Valcău de Jos, localitatea Valcău de Jos

titular Județul Sălaj  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 13.03.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      04.03.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: Lim. Jud. Cluj – Fodora – Rus, Km 17+000-28+320”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Gâlgău, Rus, satul Dobrocina, Fodora, Chizeni, Rus, drum DJ 109 E,

titular: Județul Sălaj 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.03.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      01.03.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Dezafectare linii de formare, turnare și dezbatere AFA1, GISAG și SPAF1 din incinta halei de turnătorie F1”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 58,

titular: Rominserv Valves IAIFO SRL       

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.03.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      22.02.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

EXTINDERE UNITATE DE PROCESARE VITICOLA

propus a fi amplasat în com. Carastelec, sat Carastelec, nr. 604, jud. Salaj,

titular: S.C. VINUM PARTIUM S.R.L.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 27.02.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

18.02.2021  

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

„Extindere/construire de clădiri noi pentru producția de anvelope cu anexe tehnice și administrative. Modernizări/modificări în clădiri existente și înlocuiri de linii tehnologice, amenajări drumuri incintă”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, municipiul Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 83,

titular: S.C. Michelin România S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.02.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

08.02.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Instalații descărcare produse returnate la depozitul Șimleu Silvaniei, propus a fi amplasat în loc. Șimleu Silvaniei, str. Cehei, nr. 100, jud. Sălaj,

titular: S.C. ROM OIL S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  11.02.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

02.02.2021 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul: „Modificare soluție la autorizația de construire nr. 2/29.01.2019 - Înființarea unui sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Șamșud și Valea Pomilor, jud. Sălaj”, amplasat în intra și extravilanul loc. Șamșud și Valea Pomilor, com. Șamșud, și extravilanul com. Bocșa

titular: Comuna Șamșud

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro, și la sediul Comunei Șamșud, loc. Șamșud, str. Principală, nr. 38, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 – 15:00.

         Observaţiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 11.02.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                    02.02.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Dezvoltare rețea de telecomunicații Orange – între Site CL0914 și Site CL0641 – județul Sălaj”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Măerişte şi oraşul Simleu Silvaniei,

titular: Orange România SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.02.2021.

 

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      28.01.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

EXTINDERE HALA DEPOZITARE CIUPERCI

propus a fi amplasat în jud. Salaj, com. Zimbor, sat Zimbor, nr. 254/B

titular: S.C. NOVA FUNGHI S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.01.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                    21.01.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Dezvoltare rețea de telecomunicații Orange – între Site CL0694 și Site CL0261 – județul Sălaj”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Vârșolț, Crasna și Horoatu Crasnei,

titular: Orange România SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.01.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      21.01.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

CONSTRUIRE  PLATFORMA DE GUNOI  ȘI  BAZIN VIDANJABIL BETON ETANS propus a fi amplasat în: comuna Valcău de Jos,  satul SubCetate ,  nr. 139/A,  jud. Sălaj

 

titular: DURA A. PETRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ  titular al proiectului: CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI  ȘI  BAZIN VIDANJABIL BETON ETANS ,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 29.01. 2021

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                  20.01.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE

propus a fi amplasat în orasul Simleu-Silvaniei, str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Salaj titular: S.C. SIMEX FURNITURE S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 29.01.2021.

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                     20.01.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

,,SPALATORIE AUTO SI VULCANIZARE LETCA”

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Letca, sat Letca, F.N

titular: MAN MIRCEA NICOLAE

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 29.01.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                     20.01.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„  Construire supermarket Lidl si constructii anexe, amenajari exterioare incinta, accese rutiere, pietonale si racorduri la drumurile publice, amplasare elemente publicitare, împrejmuire teren, organizare de santier, racorduri si bransamente la utilitati, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, art. 11, al. 1, lit. m ”,

 

propus a fi amplasat în: loc. Zalau, b-dul. Mihai Viteazul, nr. 91 A, jud. Sălaj,

titular: S.C  Samtex  S.A, pentru S.C Lidl Romania SCS

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 27.01.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                     18.01.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ Dezvoltare reţea de telecomunicaţii Orange - între site CL 0447 şi site BB ORO -  judeţul Sălaj ”,

 

propus a fi amplasat în: loc. Tranis, com. Napradea, jud. Sălaj,

titular: S.C  ORANGE  ROMÂNIA  S.A

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 27.01.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                     18.01.2021

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ ” Dezvoltare reţea de telecomunicaţii Orange între site CL0094 şi site CL0641, judeţul Sălaj”,

 

propus a fi amplasat în: loc. Şimleu Silvaniei, str. Partizanilor (DN 1H), Nicolae Bălcescu, piaţa Iuliu Maniu, 1 Decembrie 1918, Independenţei şi sat Cehei, F.N, jud. Sălaj,

titular: SC ORANGE ROMÂNIA SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 07.01.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                    29.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Dezvoltare rețea de telecomunicații Orange – între Site CL0094 și Site CL0520 – județul Sălaj, propus a fi amplasat în: județul Sălaj, Șimleu Silvaniei, str. Stadion, str. Castanilor, str. G. Coșbuc, str. T. Vladimirescu ( DN 1H), P-ța 1 Mai, str. S. Bărnuțiu și extravilan,

 

titular: S.C. Orange Romania  S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.01.2021.

 

                                                 Data afişării anunţului pe site

28.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 DEZVOLTARE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ORANGE-ÎNTRE SITE CL 0282 ȘI SITE CL 0632- JUDEȚUL SĂLAJ, propus a fi amplasat în județul Sălaj, intravilanul și extravilanul comunelor Șărmășag și Măeriște,

 titular: S.C. Orange Romania  S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.01.2021.

 

 

                                                 Data afişării anunţului pe site

28.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„Alimentare cu energie electrică cabină poartă”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, localitatea Hereclean, com. Hereclean, nr. 1/L/1,

titular: Dandonia Tranzit SRL

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 01.01.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      23.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Dezvoltare rețea de telecomunicații Orange – între Site CL0694 şi Site CL0904 – Judeţul Jălaj”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Vârşolţ şi Pericei,

titular: Orange România SA

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 01.01.2021.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      23.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ȘI DE REFACERE A CALITĂȚII MEDIULUI- CARIERA DE ARGILĂ TUNARI, DEALUL ORTELEC DIN MUNICIPIUL ZALĂU, JUD. SĂLAJ, propus a fi amplasat în județul Sălaj, Municipiul Zalău, extravilan-zona str. Fabricii și str. Gării

Titular: S.C. CEMACON S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.01.2021.

 

                                                 Data afişării anunţului pe site

                                                                             23.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Modernizare DJ 109 P KM 24+065 – 27+590, Camăr – Lim. Satu Mare”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Camăr, satul Camăr, drum DJ 109 P,

titular Județul Sălaj  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 31.12.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      22.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Dezvoltare rețea de telecomunicații Orange – între Site CL0422 și Site BB ORO – județul Sălaj”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Năpradea, satul Someş Guruslău,

titular: Orange România SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.12.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      21.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Construire rețea subterană de fibră optică pentru furnizare servicii de comunicații electronice în satul Rona”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, oraș Jibou, satul Rona, str. Rona, fn

titular: RCS & RDS SA        

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.12.2020.

 

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      21.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Construire  anexa de exploatatie agricola-adapost animale

propus a fi amplasat în com. Crasna, sat Marin-extravilan, jud. Sălaj

titular: SANDOR SORIN si sotia SANDOR RAMONA BIANCA,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.12.2020.

 

                                               Data afişării anunţului pe site

                                                                    21.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Dezvoltare rețea de telecomunicații Orange – între Site CL0914 și Site CL0632 – județul Sălaj”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Măerişte, satul Uileacul Simleului şi Giurtelecul Simleului,

titular: Orange România SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 27.12.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      18.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Dezvoltare rețea de telecomunicații Orange – între Site CL0691 și Site CL0261 – județul Sălaj”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Meseșenii de Jos, Horoatu Crasnei, Crasna,

titular: Orange România SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.12.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      15.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind emitere actului de reglementare revizuit

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul:

„Alimentare cu apa potabilă a  localității Valea Loznei  Preluci, comuna Lozna, județul Sălaj’’ – Modificare solutie la autorizația de construire nr. 2, din 08.06.2018 pri reautorizare amplasament pentru puț forat, rezervor de înmagazinare , stație de tratare și conductă de distribuție apa pe lungimi de 1896 ml ,

 propus a fi amplasat în judeţul Sălaj, com. Lozna, satul Lozna , titular: COMUNA LOZNA .

          Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro. și la punctul de lucru al titularului din loc. Lozna, satul Lozna, jud. Sălaj.

Observaţiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la adresa de

e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro, până la data 24.12.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                  15.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Modernizare infrastructură de iluminat public, rețea de fibră optică și rețea subterană de energie electrică pe străzile Piața 1 Decembrie 1918, Libertății și Spitalului, propus a fi amplasat în judeţul Sălaj, orașul Jibou, Piața 1 Decembrie 1918, Libertății, Spitalului, titular: ORAȘUL JIBOU

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  23.12.2020.

 

                                                 Data afişării anunţului pe site

14.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ Demolare corpuri: C1- identificat sub A1.1 nr. Cad. 66941-C1; C2 – identificat sub A1.2, nr. Cad. 66941-C2; C3 – identificat sub A1.3, nr. Cad. 66941-C3; C4 – identificat sub A1.4, nr. Cad. 66941-C4; C5 – identificat sub A1.5, Nr. Cad. 66941-C5; C6 – identificat sub A1.6, nr. Cad. 66941-C6; C7 – identificat sub A1.7, nr. Cad. 66941-C7, Construiri Complex Şcolar D+P+3E şi refacere gard.”,

 

propus a fi amplasat în: loc. Zalău, str. Cloşca, nr. 27, jud. Sălaj,

titular: Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj între orele stabilite pentru programul Relații cu publicul, afișat pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 19.12.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      10.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Reabilitare și punere în siguranță baraj și lac Glod”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Gălgâu, satul Glod,

titular: Chișu Antoniu Cristian        

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.12.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      08.12.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 „Dezvoltare rețea FTTH Orange – UAT Meseșenii de Jos”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Meseșenii de Jos, satul Meseșenii de Jos, Meseșenii de Sus, Aghireș și Fetindia, titular: S.C. Orange Romania  S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  17.12.2020.

 

                                                 Data afişării anunţului pe site

08.12.2020  

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:CONSTRUIRE ATELIER AUTO”

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, orasul Cehu-Silvaniei, str. Hododului, FN,

titular: BANTO TAMAS si sotia BANTO KINGA ERSZEBET

              Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.12.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

27.11.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, loc. Crasna, com. Crasna,

 

titular:   COMPANIA DE APA SOMES SUCURSALA ZALAU

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate  la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 29.11. 2020

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                    20.11.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ Punere în siguranţă pod pe DJ 108A, km 32+834”,

 

propus a fi amplasat în: com. Agrij, sat Agrij, F.N, jud. Sălaj,

titular: Judeţul Sălaj

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj între orele stabilite pentru programul Relații cu publicul, afișat pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 27.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                     18.11.2020

______________________________________________________________________

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Extindere ambulator, spitalizare de zi și bloc operator de la Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj, propus a fi amplasat în Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj,

titular: Județul Sălaj

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  27.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

18.11.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Executare foraj tubat în localitatea Camăr, județul Sălaj”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Camăr, satul Camăr, nr. 414/B,

titular: Bibrokem SRL         

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 25.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      16.11.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:EXTINDERE CENTRU WELLNESS AQUANGAR-STR. 1 MAI, NR. 69-CEHU SILVANIEI

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, orasul Cehu-Silvaniei, str. 1Mai, nr. 69,

titular: S.C. ANGAR PROD S.R.L.

              Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  26.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

17.11.2020  

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Extindere rețea apă și montare hidranți de incendiu în zona liceului tehnologic Octavian Goga de pe str. Wesselenyi Miklos, propus a fi amplasat în loc. Jibou, str. Wesselenyi Miklos,  jud. Sălaj,

titular: UAT Jibou

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  25.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

16.11.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

PUNERE ÎN SIGURANȚĂ POD PE DJ 108 S KM 17+107

 

propus a fi amplasat în: comuna Zalha , satul Ceaca ,str. DJ 108 S nr. KM 17+107  jud. Sălaj

 

titular:   JUDETUL SĂLAJ.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate  la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18. 11. 2020

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                    09.11.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Înfiintare retea de apa în localitatea Chizeni, comuna Galgau, judetul Salaj ,

titular: Comuna Galgau,  

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, loc. Chizeni, com. Galgau

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  18.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

09.11.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

„Punere în siguranță pod pe DJ 108 N km 7+057”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Cuzăplac, satul Petrindu podeț DJ 108 N km 7+057,

titular: Judetul Salaj

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  18.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

09.11.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

„Punere în siguranță podeț pe DJ 110 km 18+823”,, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Carastelec, drumul  DJ 110,

titular: Judetul Salaj

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  15.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

06.11.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul: CONSTRUIRE BAZIN VIDANJABIL , PLATFORMA DE  STOCARE DEJECTII

 

propus a fi amplasat în: comuna Surduc , satul Surduc , nr. 149 jud. Sălaj

 

titular:   CÎMPEAN SIMION ION INTREPRINDERE FAMILIALĂ

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate  la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 13. 11. 2020

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                    04.11.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:Lucrări de finisaje închideri și instalații la construcție și amenajare incintă, lucrări autorizate cu A.C.: nr. 223/2011, modificare de ampasament stație PECO și împrejmuire teren,

titular: UNIVERSAL EURO BUILD S.R.L.,  

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, Municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, PUZ Parc Industrial Zalău Vest, nr. 165

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  13.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

04.11.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondelo 300 și 300 bis Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  12.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

03.11.2020  

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Execuție puțuri de monitorizare a calității apei freatice în Depozitul de produse petroliere Petrom Zalău, str. Depozitelor, nr. 4, municipiul Zalău, jud. Sălaj,

 propus a fi amplasat în mun. Zalău, str. Depozitelor, nr. 4, jud. Sălaj

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  12.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

03.11.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 250 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.10.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 180 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.10.202

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 2612 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.10.2020  

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 376 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.10.2020   

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 26 și 261 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.10.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Construire rețea subterană de fibră optică pentru serviciide comunicațiielectronice în comuna Surduc,

 propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localităților Surduc, Turbuța și Solona, com. Surduc, jud. Sălaj,

titular: SC RCS&RDS SA

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.11.2020 (10 zile de la data publicării).

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

 28.10.2020  

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

„CONSTRUIRE PODURI IN LOCALITATEA SEREDEIU PESTE VALEA SEREDEASCA SI IN LOCALITATEA STARCIU PESTE VALEA SATULUI (PONITA) , COMUNA HOROATU-CRASNEI, JUDETUL SALAJ”,

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Horoatu-Crasnei, loc. Seredeiu si Starciu,

 titular: COMUNA HOROATU-CRASNEI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  05.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

27.10.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

„Extindere rețea de apă parțial strada Morii și parțial str. Freziilor (cu montaj îngropat) L=1295 ML”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, municipiul Zalău, str. Morii, titular: Preda Alexandru Florian și locatarii de pe str. Morii.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  04.11.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

26.10.2020  

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 Construire atelier reparatii auto ʺ,

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, loc. Galgaul Almasului, nr. 174, com. Balan, titular: Usurelu Ioan Marius

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  22.10.2020.

 

                                                 Data afişării anunţului pe site

13.10.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind emitere actului de reglementare revizuit

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul:

„Optimizarea consumurilor de enrgie primară în cadrul Cemacon prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă energetică”,

 propus a fi amplasat în judeţul Sălaj, com. Vârşolţ, satul Recea, str. Fabricii, nr. 1, titular: SC  Cemacon SA.

          Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro. și la punctul de lucru al titularului din loc. Recea, str. Fabricii, nr. 1, comuna Vârșolț.

Observaţiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro, până la data 16.10.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                  07.10.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„  REABILITARE GRAJD ( INTRE AXELE 4 – 16 SI A – D ) IN VEDEREA SCHIMBARII DESTINATIEI  IN CLADIRE AGROINDUSTRIALA – MAGAZIE CEREALE SI GARAJ UTILAJE AGRICOLE  ”,

 

propus a fi amplasat în loc. Cehu Silvaniei, str. Hododului, nr. 6/B, jud. Sălaj,

titular: S.C. Adem Prod  S.R.L.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de  09.10.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      30.09.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ Amenajare platforme betonate în vederea amplasarii unei spălătorii auto tip self service , construire trei cladiri cu destinatia de fast food , magazie,  grup sanitar si camera tehnică și împrejmuire teren  ”,

 

propus a fi amplasat în: mun. Zalau, B-dul  Mihai Viteazul , PUZ Parc Industrial Zalau Vest,nr. 100/J jud. Sălaj,

titular: S.C. ELECTRO DSL  S.R.L.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de  09.10.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      30.09.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ Construire spălătorie auto self service”,

 

propus a fi amplasat în: loc. Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. F.N, jud. Sălaj,

titular: SC Tothal Custom Consulting SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj între orele stabilite pentru programul Relații cu publicul, afișat pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.10.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                    30.09.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

CONSTRUIRE IMOBIL  CU FUNCTIUNI MIXTE P+2, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, mun. Zalau, str.Simion Oros (1885-1972), nr. FN, titular: S.C. CONTI S.R.L.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  19.10.2020.

 

                                                 Data afişării anunţului pe site

09.09.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Modernizare si extindere retea fixa telecomunicatii Orange FTTH – Municipiul Zalau ( sub conditia relocarii acesteia în subteran, pe cheltuiala Orange, odata cu realizarea canalizatiei subterane si montarea direct în canalizatie pentru zonele enumerate la regimul tehnic ) ʺ,

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, mun. Zalau, toate strazile Municipiului Zalau, titular: S.C. Orange Romania  S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  19.09.2020.

 

                                                 Data afişării anunţului pe site

10.09.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 3062 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  09.09.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

31.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 3059 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  09.09.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

31.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 433 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  09.09.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

31.08.2020      

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 396 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  09.09.2020.

 

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

31.08.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Amenajare piscicolă cu valorificarea materialului excavat Perimetrul Traniș, UAT Someș - Odorhei, județul Sălaj,

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, extravilan UAT Someș - Odorhei,

titular: Terminal Trans Bitum SRL

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Sălaj.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.09.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                           31.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

„Demolare construcții înscrise în CF. 51293 și amenajare plarformă de parcare în incinta Dafermann”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 98/A, titular: SC Dafermann SRL.

 

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.09.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

28.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

" Extindere rețele alimentare cu apă potabilă pe trei străzi în comuna Hereclean "

propus a fi amplasat în județul Sălaj, comuna Hereclean, satul Panic și Dioșod, str. Karancsi Sikator, Balogirtas și Sikator II.

titular: Comuna HERECLEAN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 05.09.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                  27.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

" Retea de drumuri forestiere în trupul de padure Ianicicau, judetul Salaj "

propus a fi amplasat în județul Sălaj, localitatea Jibou si comuna Creaca

titular: S.C Greengold Romwood  S.R.L.,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 03.09.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                  25.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI SKID GPL, AMPLASARE TOTEM, PYLON, ELEMENTE DE IDENTIFICARE SEMNALISTICĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, ACCESE AUTO(din șoseaua ocolitoare)"

propus a fi amplasat în județul Sălaj, Municipiul Zalău, Șoseaua Ocolitoare, f.n.

titular: NOVIREIMS MONTAJ S.R.L., ARHITEK RESIDENCE S.R.L. și BAUZONE SRL  prin Urda Radu Bogdan

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 03.09.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                  25.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

" Construire bloc de locuințe nr. 1 cu demisol comercial S+D+P+4E+E(R) conform PUZ aprobat prin H.L.C. nr. 149 din 30.04.2020, sistematizare teren și amenajări exterioare "

propus a fi amplasat în județul Sălaj, Municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 73A,.

titular: SALZAL CONSTRUCT S.R.L.,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 03.09.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                  25.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

"Înființare rețea de canalizare și racorduri de canalizare în localitatea Surduc, Tihău, Cristoțel, comuna Surduc, jud. Sălaj"

propus a fi amplasat în județul Sălaj, comuna Surduc, intravilanul și extravilanul localitățiilor Surduc, Tihău, Cristolțel.

titular: Comuna Surduc

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 02.09.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                  24.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Extindere ambulator, spitalizare de zi și bloc operator de la Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj, propus a fi amplasat în Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj,

titular: Județul Sălaj

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  02.09.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

24.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA BUZAS , COMUNA RUS, JUDETUL SALAJ

propus a fi amplasat în  loc. Buzas, comuna Rus, judetul Salaj,

 titular: Comuna Rus

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                    19.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A STATIEI DE TRATARE A APEI ÎN COMUNA LOZNA , JUDEȚUL SĂLAJ ”,

 

propus a fi amplasat în: Com. Lozna, satul Lozna  , jud. Sălaj,

titular: COMUNA LOZNA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de  21.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      12.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Construire pod peste râul Barcău în localitatea Valcău de Jos, propus a fi amplasat în loc. Valcău de Jos, com. Valcău de Jos,

titular: Comuna Valcău de Jos

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  21.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

12.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Alimentare cu apă potabile localitatea Cormeniș,  propus a fi amplasat în intra- și extravilanul loc. Valea Leșului și Cormeniș, com. Lozna, jud. Sălaj, înregistrată la APM Sălaj,

 titular: Comuna Lozna

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                      11.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„  CANALIZARE MENAJERA ÎN LOCALITĂȚILE COSNICIU DE SUS ȘI COSNICIU DE JOS, COMUNA IP JUDETUL SĂLAJ  ”,

 

propus a fi amplasat în: com. Ip, satul Cosniciu de Jos și Cosniciu de Sus , jud. Sălaj,

titular: COMUNA IP

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 19.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      10.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 159 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  15.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

06.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 289 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  15.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

06.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 395 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  15.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

06.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 407 bis Suplac, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  15.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

06.08.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 2613 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  15.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

06.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Carieră Bodia,

propus a fi amplasat în loc. Bodia, extravilan, parcela „La Bodia”, com. Buciumi, jud. Sălaj

titular: SC Frații Vlaic Prod SRL

 

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  15.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

06.08.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 333 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.07.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondelor 397 și 2004 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.07.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 316 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.07.2020  

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 361 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.07.2020  

______________________________________________________________________

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 306 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.08.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.07.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Construire spălătorie auto”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Șărmășag, satul Șărmășag, str. Gării, nr. 75,

titular: Selfjet SRL prin Palyi Kiss Istvan Ferenc 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      21.07.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ Construire spălătorie auto cu autoservire (5 boxe), construire clădire parter pentru funcţiuni comerciale / birouri, amplasare containere pe structură uşoară şi împrejmuire teren”,

 

propus a fi amplasat în: loc. Şimleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu, nr. 6-8, jud. Sălaj,

titular: SC MEM BAU SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj între orele stabilite pentru programul Relații cu publicul, afișat pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      21.07.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Înființare distribuție gaze naturale”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Crișeni, satele Cristur – Crișeni, Gârceiu, intravilan-extravilan,

titular: Comuna Crișeni       

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 29.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      20.07.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ Reţea de canalizare şi staţie de epurare şi alimentare cu apă în sat Marca, comuna Marca”,

 

propus a fi amplasat în: com. Marca, sat Marca, F.N, jud. Sălaj,

titular: COMUNA MARCA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj între orele stabilite pentru programul Relații cu publicul, afișat pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      17.07.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„  Reparatii strada Wesselenyi Miklos Oras Jibou, Judetul Salaj ”,

 

propus a fi amplasat în: Orasul Jibou, str. Wesselenyi Miklos, jud. Sălaj,

titular: Orasul Jibou prin Ghiurco Dan

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      15.07.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ PRODUCTIE DE MOBILĂ SIMEX CU ENERGIE VERDE (PANOURI FOTOVOLTAICE )”,

 

propus a fi amplasat în: Orasul Simleu Silvaniei, satul Cehei ,  nr.100, jud. Sălaj,

titular: S.C . SIMEX SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      01.07.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Înființare unitate de colectare, depozitare și procesare fructe,

propus a fi amplasat în Valea Pomilor,  nr. 217, birou 1, com. Șamșud, jud. Sălaj

titular: SC Pomicola DKM SRL

 

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  09.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

30.06.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Construire platformă betonată”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, sat Răstolțu Deșert, comuna Agrij, nr. 182,

titular: Vlaicu Vlad - Aurelian PFA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 05.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      26.06.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

"Modernizare artere rutiere în localitățile Plopiș și Iaz, comuna Plopiș, județul Sălaj", propus a fi amplasat în comuna Plopiș, satul Plopiș, Iaz,

titular: Comuna Plopiș

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  08.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

29.06.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 3061 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

24.06.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 3060 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

24.06.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 3039 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

24.06.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 485 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.07.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

24.06.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„  Construire hala cu destinatia atelier mecanic  ”,

 

propus a fi amplasat în: loc. Zalau, str.  Fabricii, PUZ în vederea schimbarii UTR din SV 3 în UIDI, jud. Sălaj,

titular: Verdes George – Ciprian si sotia Verdes Reka - Monika

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de  24.06.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      15.06.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PE STRAZILE PARTIZANILOR SI 22 DECEMBRIE 1989 ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI ”,

 

propus a fi amplasat în: Orașul Șimleu Silvaniei , str. Partizanilor, 22 Decembrie, 1989 , jud. Sălaj,

titular: ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de  20.06.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      11.06.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ DESFIINTARE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI  PETROM SIMLEU SILVANIEI ”,

 

propus a fi amplasat în: loc. Simleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu, nr. 40, jud. Sălaj,

titular: S.C OMV Petrom Marketing S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.05.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      19.05.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Construire instalații de clasare, uscare și depozitare nisipuri, construire anexă pe structură independentă, platformă cântar auto și împrejmuire teren”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, comuna Surduc, satul Surduc, nr. 36A,

titular: Werk Minerale SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.05.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      14.05.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

„Modernizare, recompartimentare și schimbare destinație din pergolă în spațiu comercial/servicii”, propus a fi amplasat în Zalău, str. Avram Iancu , între bl. D 111 și D 113, jud. Sălaj

titulari: Danco Stelian Liviu și soția Danco Dana Georgeta

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  21.05.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

12.05.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ REACTUALIZARE CANALIZARE MENAJERA ÎN COMUNA CRIȘENI LOCALITĂȚILE CRIȘENI, GÂRCEIU ȘI CRISTUR CRIȘENI, JUDEȚUL SĂLAJ”,

 

propus a fi amplasat în: com. Crișeni, Dobrin, satul Crișeni, Gârceiu, Cristur, Crișeni, Doba, jud. Sălaj,

titular: COMUNA CRIȘENI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.05.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      12.05.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ, COMUNA PERICEI, SAT PERICEI, JUDEȚUL SĂLAJ”,

 

propus a fi amplasat în: com. Pericei, sat Pericei, nr. 634, intravilan, jud. Sălaj,

titular: BONCIDAI BOTOND CSABA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.05.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      06.05.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Construire parc fotovoltaic Șărmășag”,

 

propus a fi amplasat în: comuna Șărmășag, satul Moiad, intravilan

titular: S.C. COMCRIS ENERGY S.R.L.,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 13.05.2020

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                     04.05.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ CONSTRUIRE PLATFORMĂ DE GESTIONARE A GUNOIULUI DE GRAJD”,

 

propus a fi amplasat în: com. Plopiş, sat Iaz, nr. 129A, jud. Sălaj,

titular: Sabou G. Gavril I.F

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.05.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                     30.04.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Execuție foraj și cabină de pompare subterană”,

 

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 63,

titular: Lidl Discount SRL   

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 08.05.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      29.04.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

          nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: „ Modificare de  solutie la proiect autorizat in baza AC nr. 3 din 29.08.2017 „ Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare în com. Chiesd, loc. Chiesd, Sighetul Silvaniei si Colonia Sighetul Silvaniei, jud. Salaj, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Chiesd, loc. Chiesd, Sighetul Silvaniei si Colonia Sighetul Silvaniei

titular: Comuna Chiesd,

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.05.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

27.04.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ MODERNIZARII DRUMULUI FORESTIER VALEA MARE DIN CADRUL OCOLULUI SILVIC ILEANDA”,

 

propus a fi amplasat în: com. Lozna, sat Cormeniş, F.N, jud. Sălaj,

titular: Direcţia Silvică Sălaj  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 02.05.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      23.04.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

          nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Modernizare drum forestier Cormeniş din cadrul Ocolului Silvic Ileanda”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Lozna, satul Cormeniş, jud. Sălaj,

titular: Direcția Silvică Sălaj

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  02.05.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.04.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ CONSTRUIRE PLATFORMA INDIVIDUALA PENTRU GUNOI DE GRAJD CU BAZIN  BAZIN SUBTERAN DE URINA ”,

 

propus a fi amplasat în: com. Valcau de Jos, sat Lazuri, 27, jud. Sălaj,

titular: EUGE V NICOLAE PFA   

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 25.04.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      16.04.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

 anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată,

pentru proiectul: ALIMENTARE CU APA  A  LOCALITATII  BARSAU MARE SI GLOD, COMUNA GALGAU, JUDETUL SALAJ

propus a fi amplasat în  loc. Barsau Mare si Glod, comuna Galgau, judetul Salaj

 titular: COMUNA GALGAU

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  23.04.2020.

 

                                              Data afişării anunţului pe site

14.04.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ Demolare construcţie cu nr. Cad. 70820-C1 înscrisă în C.F 70820 a localităţii Zalău şi construcţie cu nr. Cad. 52786-C3 înscrisă C.F. 52786 a localităţii Zalău, construire centru wellness, amenajări exterioare şi împrejmuire teren. Nu – Racorduri utilităţi şi alipire, până la prezentarea soluţiilor de racordare respectiv a propunerii de alipire întocmită de un topograf autorizat”,

 

propus a fi amplasat în: loc. Zalău, str, Parcului, nr.1-3, jud. Sălaj,

titular: SC Manager SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.04.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      09.04.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„Integrarea forajelor de apă existente în sistemul de gospodărire a apelor Silcotub”,

 

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 111,

titular: Silcotub SA    

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate, pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.04.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      08.04.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

          nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire platformă individuală de gestionare a gunoiului de grajd”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Sărmăşag, sat Sărmăşag, nr. 39,

titular: Keresztes S. Zoltan I.F.,

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  12.04.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

03.04.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 177 bis Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  08.04.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

30.03.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108A: BOGDANA BUCIUMI-AGRIJ-ROMÂNAȘI(INTERSECȚIE CU DN 1F), KM 19+000-39+551”.

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, în intravilanul și extravilanul Municipiului Zalău și a comunei Hereclean.

titular: JUDEȚUL SĂLAJ,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta la adresa de mail  office@apmsj.anpm.ro până la data de 08.04.2020

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                              30.03.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Extindere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă din PE proiectat subteran”.

propus a fi amplasat în: județul Sălaj, în intravilanul și extravilanul Municipiului Zalău și a comunei Hereclean.

titular: STC INVEST S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta la adresa de mail  office@apmsj.anpm.ro până la data de 04.04.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                              26.03.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

   Dezvoltare retea FTTH Orange – UAT Jibou,

 propus a fi amplasat în loc. Jibou, satele Cuceu, Var, Rona, Husia, jud. Sălaj,

titular: Orange Romania

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta la adresa de mail  office@apmsj.anpm.ro până la data de 03.04.2020

 

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                           25.03.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ Construire spălătorie auto mobilă în sistem self service – construcţie cu caracter provizoriu pe durata contractului de subînchiriere nr.7 din 01.11.2019 cu valabilitate până la 01.12.2020 şi acordul expres al proprietarului imobilului din C.F. nr. 51059 Zalău”,

 

propus a fi amplasat în: loc. Zalău, b-dul. Mihai Viteazul, nr. 82D, jud. Sălaj,

titular: SC Automar SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj între orele stabilite pentru programul Relații cu publicul, afișat pe site-ul APM Sălaj, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 29.03.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                      20.03.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

„CONSTRUIRE HALA P SI REPOZITIONARE STATIE MOBILA DE HIDROCARBURI”,

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, orasul Cehu-Silvaniei, str. Hododului, nr. 10

titular:   S.C. PROMAT COMIMPEX S.R.L.     

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta la adresa de mail  office@apmsj.anpm.ro până la data de 26 .03 2020

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                 17. 03.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

          nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

  de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Lucrări de foraje şi excavări şi deschidere exploatare nisip şi pietriş, perimetrul Mesteacăn”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Almaşu, satul Almaşu, extravilan.

titular: Eda Comtrans Import Export SRL

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  22.03.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

13.03.2020  

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA CU BAZIN VIDANJABIL ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

 

propus a fi amplasat în: comuna Horoatu Crasnei, satul Hurez   nr. FN, jud. Sălaj

 

titular:   VARGA CIPRIAN DANIEL PFA.          

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 14 .03 2020

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                 05. 03.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

          nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

          de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul:Construire atelier prelucrări prin așchiere, locuință de serviciu și împrejmuire teren, propus a fi amplasat în județul Sălaj, comuna Meseșenii de Jos, satul Aghireș, str. Principală

 titular: S.C. METAL SPARK ENGINEERING S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  12.03.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

03.03.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

          nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

          de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Eficientizare fermă piscicolă, propus a fi amplasat în Săraș, nr. 98, com. Almașu, jud. Sălaj,

titular: S.C. Păstrăvu Sfăraș SRL

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  12.03.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

03.03.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

Demolare constructii existente

 

propus a fi amplasat în: loc. Zalau, b-dul. Mihai Viteazul, nr. 97, jud. Salaj

 

titular:  S.C Samtex S.A, pentru S.C Lidl Romania SCS  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 11.03 2020

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                           02.03.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4000 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  07.02.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

27.02.2020                             

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

          nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

          de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Relocare conducte gaze naturale presiune redusa si medie pentru reabilitare poduri si podete, propus a fi amplasat în localitatea Cehu Silvaniei si comuna Benesat, jud. Sălaj

titular: CPL Concordia Filiala Cluj Romania

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  05.03.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

25.02.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

          nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

          de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SKID GPL, AMPLASARE TOTEM, PYLON, ELEMENTE IDENTIFICARE SEMNALISTICĂ, AMENAJARE ACCESE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, propus a fi amplasat în județul Sălaj, bulevardul Mihai Viteazul, PUZ Parc Industrial Zalău Vest, f.n

titular: TARAMADALEX S.R.L.,

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.03.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

21.02.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

          nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

          de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Construire benzinărie, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Someș Odorhei, satul Inău, intravilan, nr. topo 50511

titular: BIRSAN LIVIU

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  21.02.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

12.02.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondelor 250 bis Suplacu de Barcău, 4129 Suplacu de Barcău, 4130 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  08.02.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                  30.01.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 394 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  08.02.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                             30.01.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 136 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  07.02.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                             29.01.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 179 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  07.02.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                             29.01.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

          nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

          de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 374 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.02.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

28.01.2020 

______________________________________________________________________

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

          nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

          de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 153 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  06.02.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

28.01.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

„REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 108D: CRISENI (DN 1H)-CEHU-SILVANIEI (DJ 196), KM 0+000-22+693”

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Criseni, Dobrin, Salatig  si orasul Cehu-Silvaniei,

titular: JUDETUL SALAJ

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  05.02.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

27.01.2020 

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

             " Construire hală pentru depozitare materiale reciclabile, construire spații administrative, imprejmuire teren "

propus a fi amplasat în județul Sălaj, orașul Șimleu Silvaniei, satul Cehei, f.n.,

 

titular: POP ADRIAN-DOMIȚIAN și POP MONICA-ELENA,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.02.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

23.01.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

CONSTRUIRE HALA CU  DESTINATIA DE PRODUCTIE CONFECTII METALICE

 

propus a fi amplasat în: comuna Criseni, satul Criseni,str.  Parcelele Frasini,   nr. FN, jud. Sălaj

 

titular:   S.C. COMFRIG  S.R.L.    

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 29. 01. 2020

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                           20.01.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

 

„ Construire hală prelucrări mecanice sat Aghireş, nr.2, com. Meseşenii de Jos”,

 

propus a fi amplasat în: com. Meseşenii de Jos, sat Aghireş, nr.2, jud. Sălaj,

titular: Peter Francisc I.I

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.01.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                                       17.01.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

             " Bază tehnică auto, clădirea C4 (P+ Spartiala) și șopron (P)"

propus a fi amplasat în județul Sălaj, bulevardul Mihai Viteazul, PUZ Parc Industrial Zalău Vest,

titular: S.C. TUR CENTO TRANS S.R.L.,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  23.01.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

14.01.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Amenajare piscicolă cu valorificarea materialului excavat – Perimetrul Băbeni Sud,

propus a fi amplasat în: jud. Sălaj, extravilanul com. Băbeni - albia majoră a râului Someș, mal stâng,

titular: Demexagreg SRL     

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Sălaj.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.01.2019.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                     14.01.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

AMENAJARE PARCARE SI SPATIU DE AGREMENT IN ZONA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU

propus a fi amplasat în mun. Zalau, str. S. Barnutiu, nr. 67,  jud. Sălaj

titular: JUDETUL SALAJ

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  22.01.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

13.01.2020

______________________________________________________________________

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul:

Reparație rezervoare 2000 m3 R9 și R10, propus a fi amplasat în loc. Șimleu Silvaniei, str. Cehei, nr. 100, jud. Sălaj,

titular: S.C. ROM OIL S.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  17.01.2020.

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

08.01.2020

 

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: „nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

Construire atelier mecanic, propus a fi amplasat în loc. Nusfalau, str. Oborului, nr. 24/C, com. Nusfalau,  jud. Sălaj

 

titular: S.C  New  Route  David  S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.04. 2021

 

 

 

                                                       Data afişării anunţului pe site

                                                                         14.04.2021