Rapoarte de mediu planuri/programe

Decizii emitere avize de mediu

APM SALAJ

DECIZIE

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

 anunţă  publicul interesat  asupra  luarii deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul : Întocmire PUZ  - ,,Modificare PUZ Dealul Morii”,

 amplasament: Mun. Zalău, zona Dealul Morii, jud. Sălaj,

Decizia de emitere a avizului de mediu este afişată pe pagina de internet a A.P.M. Sălaj http://apmsj.anpm.ro,  si pe pagina de internet a titularului de plan primaria @zalausj.ro.

 

data afisarii

20.01.2020

__________________________________________________________________________________

 

DECIZIA PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU pentru P.U.Z. "Proiect de dezvoltare a unei staţiuni pentru agrement, sport şi turism" în comuna Hida, jud. Sălaj, promovat de SC Errigal Triumf Investiţii SRL


Avize de mediu

Anunţuri publice privind deciziile de emitere a avizului de mediu

 ANUNŢ PUBLIC          

     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă  publicul interesat  asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru:P.U.Z. –„ Proiect de dezvoltare a unei staţiuni pentru agrement, sport şi  turism“  în comuna Hida, jud.  Sălaj,  Decizia de emitere a avizului de mediu este afişată pe pagina de internet A.P.M. Sălaj http://apmsj.anpm.ro .


Planuri şi programe H.G. 1076/2004