Avize de mediu

Decizii emitere avize de mediu

Anunţuri publice privind deciziile de emitere a avizului de mediu

 ANUNŢ PUBLIC          

     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă  publicul interesat  asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru:P.U.Z. –„ Proiect de dezvoltare a unei staţiuni pentru agrement, sport şi  turism“  în comuna Hida, jud.  Sălaj,  Decizia de emitere a avizului de mediu este afişată pe pagina de internet A.P.M. Sălaj http://apmsj.anpm.ro .


Planuri şi programe H.G. 1076/2004