REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI PENTRU SECURITATE BIOLOGICA

RECOMANDAREA COMISIEI din 13 iulie 2010 privind orientările pentru elaborarea măsurilor nationale de coexistentă pentru evitarea prezentei accidentale a OMG-urilor în culturile conventionale si ecologice

Comunicarea Comisiei privind libertatea de decizie a statelor membre în ceea ce priveste culturile modificate genetic