Decizii emitere autorizatii de mediu

Decizie nr.  13  din 02.03.2021   Urmare a cererii adresate de către   COMUNA DRAGU  cu sediul social  în com. Dragu, sat. Dragu, nr. 120, judeţul Sălaj,...