Decizii emitere autorizatii de mediu

Decizie  nr.   72   din   21.10.2021               Urmare a cererii adresate de către S.C...