Ordinul comun nr.824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor

Decizia Comisiei 2005/369/CE de stabilire a normelor de control al conformităţii statelor membre şi de stabilire a formatelor de date în sensul Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Decizia Comisiei 2004/249/CE de stabilire a unui chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

null

Directiva 2012/19/UE din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Ordinul comun 1223/715 din 2005 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministrului Economiei şi Comerţului privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificat si completat prin Ordinul comun 706/1667 din 2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministrului Economiei şi Finanţelor

null

null

Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009