Back

Anunţuri revizuire acord de mediu

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

 

Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul: „Modificare de temă la autorizația de construire nr. 5/16.10.2018”, amplasat în comuna Camăr, satul Camăr, nr. 414/B, jud. Sălaj, identificat prin nr. cadastral 50418, titular: Bibrokem SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro, și la sediul Bibrokem SRL din comuna Camăr, satul Camăr, nr. 291, jud. Sălaj, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 – 15:00.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 22.10.2020.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.10.2020

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare pentru proiectul:

Curățare, umplere și reconstrucție ecologică amplasament batal Celula de șlam Parc 1 Suplac, jud. Sălaj,

propus a fi amplasat în intravilanul loc. Leșmir, com. Marca, jud. Sălaj,

titular: S.C. OMV Petrom S.A.

Decizia autorității de mediu, precum și informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmsj.anpm.ro .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj până la data de 16.01.2017.

 

Data afişării anunţului pe site

          04.01.2017

__________________________________________________________________________________

Anunt public privind emiterea actului de reglementare revizuit

 

              Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj,  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare a solicitării de revizuire pentru proiectul: Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperişul existent , amplasat în judeţul Sălaj, com. Hereclean , loc. Panic nr. 3/I, titular: S.C. IAZUL V& V S.R.L.
            Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Sălaj, din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj şi la sediul S.C. IAZUL V& V S.R.L. din  mun. Zalău, str. Ioan Slavici, nr. FN

                 în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600, vineri între orele 0830 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

               Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, până la data de 29.10.2016
                          

                                                   Data afisarii anuntului pe site 17.10.2016

__________________________________________________________________________________

Anunt public privind emiterea Acordului de mediu nr. 17-NV6 din 09.08.2015 revizuit

 

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul Sistem de management integrat al deşeurilor amplasat ȋn judeţul Sălaj, localităţile Dobrin, Crasna, Surduc, şi Sănmihaiu Almaşului şi închiderea depozitelor neconforme din localităţile Zalău, Jibou, Şimleul Silvaniei şi Cehu Silvaniei, titular Consiliul Judeţean Sălaj, cu sediul în mnicipiul Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 12, jud. Sălaj.
   Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr.99, jud. Cluj si la sediul Consiliului Judetean Sălaj cu sediul în municipiul Zalău Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.12, judeţul Sălaj,în zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresă de internet office@apmcj.anpm.ro.   Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr.99, jud. Cluj pana la data de 26.10.2015
                          

 

                                                   Data afisarii anuntului pe site 13.10.2015

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu revizuit

 

   APM Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul "Sistem de alimentare cu apă potabilă şi sistem de canalizare ape uzate menajere în com. Dobrin şi com. Sălăţig", amplasat in localităţile Sîncraiu Silvaniei, Dobrin, Naimon, Verveghiu, Doba, Deleni, Sălăţig, Deja, Bulgari.titular: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Sălajului".

          Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Sălaj, Zalău, str.Parcului, nr.2, şi la sediul titularului ADI Valea Sălajului, loc.Dobrin, nr.12, jud.Sălaj,  în zilele de luni - vineri între orele 8,00 – 15,00, precum şi la următoarea adresă de internet:  www.apmsj.anpm.ro.

          Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Sălaj, Zalău, str.Parcului, nr.2, până la data de 19.01.2013.

         

Data afişării anunţului pe site

07.01.2013

__________________________________________________________________________________

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu revizuit

A.P.M. Sălajanunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul:: ″Înfiinţare reţea publică de apă şi apă uzată(alimentare cu apă şi canalizare cu staţie de epurare), judeţul Sălaj″ amplasat în  loc. Fildu de Sus şi Fildu de Mijloc, com. Fildu de Jos, jud. Sălaj, titular:  Comuna Fildu de Jos.

Decizia autorităţii de mediu cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Zalău – APM Sălaj, str. Parcului, nr.2, şi la sediul titularului: Comuna Fildu de Jos, din loc. Fildu de Jos, nr. 30,  în zilele de luni - joi, între orele 8,00 – 16,00, şi vineri între orele 8,00 – 14,00, cât şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Zalău, str.Parcului, nr.2, până la data de 06.12.2010

                                                                                     Data afişării anunţului pe site

                                                                                                              23.11.2010