Back

Campania Națională "Curățăm România!"

04 aprilie-04 mai 2022

CAMPANIA NAȚIONALĂ “ CURĂȚĂM ROMÂNIA!”

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat Proiectul Curățăm România”,  în care sunt implicate autoritățile centrale și cele locale, asociațiile de profil, Asociațiile Municipiilor, Orașelor, Comunelor, instituțiile deconcentrate, societatea civilă.

          În sprijinul derulării campaniei, MMAP va aloca fonduri UAT-urilor, printr-un proiect finanțat din fonduri ale Administrația Fondului pentru Mediu (www.afm.ro). În cadrul campaniei sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluare cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, lemn, materiale textile, baterii și acumulatori, cauciuc, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecție din jurul lacurilor naturale, a lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, lucrărilor hidrotehnice, a câmpurilor și pădurilor de pe raza teritorială a UAT/ADI.

          În perioada derulării proiectului instituțiile de mediu se vor implica activ alături de UAT-uri, pentru atingerea obictivelor stabilite prin campanie.

 

 Director Executiv                                                             Comisar Șef

dr. ing. Aurica Grec                                    ing.George Ionuț Răzvan FAZACAȘ