Back

Chestionar de evaluare a nivelului de satisfacție a beneficiarului

 

Proiect SIPOCA 58 - Implementarea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2015 în APM Sălaj 

Chestionar de evaluare a nivelului de satisfacție a beneficiarului

Pentru îmbunătăţirea continuă a calitǎții serviciilor, APM Sălaj a implementat în anul 2021 un sistem de management al calitǎții în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. În acest sens, vă rugăm să completați chestionarul următor cu răspunsurile, sugestiile și comentariile dumneavoastră!