Back

Comunicat privind viza anuala + documente necesare pentru obtinere

Comunicat privind viza anuală

 

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ informează toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre apariția Ordinului nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 967/15.11.2018.

 

Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare, de aplicare sau de respingere a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, in acord cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă   nr. 195/2005 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

 

Având în vedere faptul că Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală, toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu trebuie să solicite (viza anuală) la Agenția pentru Protectia Mediului Sălaj în fiecare an cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu.

Precizăm că pentru derularea procedurii de aplicare a vizei anuale nu se percep taxe sau tarife.

 

                Astfel, pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu, conform ordinului sus menţionat, prin depunerea următoarelor documente:

   a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

   b) raportul anual de mediu, după caz;

   c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit schimbări care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

   d) copie după autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu.