Back

PRECIZARE: Referitor la conținutul dosarului de finanțare pentru Programul Casa Verde

 

PRECIZARE

 

Referitor la conținutul dosarului de finanțare pentru Programul Casa Verde, facem următoarele precizări:

 

Ghidul de finanțare al Programului Casa Verde, aprobat prin Ordinul nr. 1817/2016, prevede la Art. 13, Alin. (1) lit. l) că dosarul de finanțare trebuie să cuprindă cazierul judiciar. Totodată, în temeiul prevederilor art. 4 coroborat cu punctul 1, titlul V al Capitolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016, persoanele fizice au dreptul de a opta pentru:

1.       Prezentarea cazierului judiciar;

                     sau

2.       Exprimarea consimțământului expres în vederea însărcinării structurii sau instituției publice de a face demersurile necesare pentru obținerea de la organele abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar.

Astfel, precizăm că solicitantul care depune dosarul de finanțare pentru Programul Casa Verde poate depune cazierul judiciar în original, sau poate opta pentru a depune consimțământul expres, conform modelului din anexa de mai jos.

 

Anexa nr. 1 - model exprimare consimțământ