Back

Procedura de aplicare a VIZEI ANUALE

Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj anunță publicul interesat că în data de 11 iunie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 495:

  • Ordinul nr. 1150/2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea Procedurii de aplicare a VIZEI ANUALE a Autorizației de Mediu (AM) și Autorizației Integrate de Mediu (AIM)
  • Cerere viză anuală autorizație 
  • Declarație pe proprie răspundere 
  • Dovada achitării tarifului: 100 RON (respectiv 300 Ron în cazul autorizaţiilor de mediu integrate) se achită în contul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj deschis la Trezoreria Zalău, cont IBAN: RO37TREZ5615032XXX000267, cod fiscal 4291700.

Ordinul intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.