Lista operatori

Operatori economici autorizati pentru transportul şi eliminarea preliminară şi finală a deşeurilor medicale periculoase

HG 1061/2008

HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei